ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Tag

  Περιεχόμενα Εισαγωγή. 9 ΝΟΜΟΣ 2017 της 20.2/27.2.92. 10 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. (Α 31). 10 ΠΡΟΟΙΜΙΟ.. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. 11 'Αρθρο 1. 11 Ορισμοί 11 'Αρθρο 2. 12 Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ.. 12 ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.. 12 'Αρθρο 3. 13 Βασικές αρχές...

Loading new posts...
No more posts