ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Tag

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για   για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με το ΥΠΑΝ http://www.opengov.gr/ypoian/?p=4643 Ενα σχέδιο νόμου που θα έπρεπε να έχει ψηφισθεί εδώ και ένα χρόνο αλλά που αναβάλλεται συνεχώς. Σε διαβούλευσητέθηκε απότην...

Loading new posts...
No more posts