Καλώς και κακώς – Κείμενα

Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ : 28/03/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) :  18/04/2016   ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,   Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το...

  Περιεχόμενα Εισαγωγή. 9 ΝΟΜΟΣ 2017 της 20.2/27.2.92. 10 Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. (Α 31). 10 ΠΡΟΟΙΜΙΟ.. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. 11 'Αρθρο 1. 11 Ορισμοί 11 'Αρθρο 2. 12 Πεδίο εφαρμογής και εφαρμογή. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ.. 12 ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.. 12 'Αρθρο 3. 13 Βασικές αρχές...

Ελένη Τροβά Δν δικηγόρος   Από τον καιρό που ο Αστικός Κώδικας μερίμνησε για το ζήτημα της ευθύνης κατόχου ζώου μέχρι τις μέρες μας, οπότε ένα ευρύ κανονιστικό πλαίσιο έχει περιλάβει τα ζώα στα ρυθμιζόμενα από το δίκαιο ζητήματα με ιδιαίτερο ζήλο, έχει περάσει περίπου μισός αιώνας[1]. Οι...

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προοίμιο Η θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου συμβάλλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του λαού προς τον θεσμό του Κοινοβουλίου, εν γένει, και το έργο των βουλευτών ειδικότερα. Απαντά στην απαίτηση των σύγχρονων κοινωνιών να υφίσταται διαφάνεια και...

Ο τομέας των δημοσίων συμβάσεων είναι ιδιαίτερα ευεπίφορος για την άνθιση της διαφθοράς και της απάτης λόγω των οικονομικών συμφερόντων που εμπλέκονται γύρω από αυτόν, όπως επισημαίνουν σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ)[1]. Ο ρόλος των ΜΚΟ[2] σε σχέση με την ανάγκη πάταξης της διαφθοράς με...

Άδειες τηλεοπτικών καναλιών NOMOΣ 4367/2016 – ΦΕΚ A 19 – 15.02.2016 Kύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για τις διεθνές οδικές επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. Άρθρο τρίτο Μετά τη διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 4339/2015...

Αλλη μια απόφαση προστίθεται στην σειρά αποφάσεων που εκδίδονται ελέγχοντας την εγκυρότητα δραστηριότητα Τράπεζας. Πλέον ο Αρειος Πάγος έχει αποφανθεί για πολλά ζητήματα και οι δανειολήπτες κάνουν αισθητή την παρουσία τους όπως και οι δικηγόροι τους που καταφέρνουν να τους στηρίξουν, αλλά και συλλογικοί φορείς...

Η οικογένεια είναι ένα μεγάλο θέλω. Ένα θέλω που ξεκινά από το θέλω γάλα και χάδι, και καταλήγει στο θέλω να κλείσω τα μάτια μου με αγάπη κοντά μου. Αυτό το θέλω που δεν είναι αναγκαιότητα ή σύμβαση είδαμε τις μέρες μας να βοά και...

Loading new posts...
No more posts