3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ)

3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) σας προσκαλεί στο 3ο Ετήσιο Επιστημονικό της Συνέδριο με θέμα:

«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

 

που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου  (ΔΣΗ) την Παρασκευή 22 (9.30-20.15) και το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 (9.30-16.15) στο Ηράκλειο Κρήτης στις Αίθουσες Εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Θεοτοκοπούλου 28.

 

Το ετήσιο συνέδριο είναι το κύριο μέρος ανταλλαγής απόψεων των Δημοσιολόγων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Αιτήσεις εγγραφών μελών (η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΕΔ www.dimosiodikaio.gr) στην Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@dimosiodikaio.gr.

Εγγραφές Συνέδρων γίνονται και ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Στους Συνέδρους που θα συμμετάσχουν στις 2 ημέρες των εργασιών του Συνεδρίου θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και το ηλεκτρονικό βιβλίο με τα πρακτικά του 2ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που πραγματοποιήθηκε το 2015 στην Θεσσαλονίκη.

 

     Η παρουσία σας θα είναι μεγάλη χαρά και τιμή μας.

 

                                      Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

                              Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος

 

Πληροφορίες: Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

www.dimosiodikaio.gr , www.publiclawjournal.com, σελίδα ΕΕΔ στο facebook

 

Το πρόγραμμα του συνεδρίου

3ο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου (ΔΣΗ)

Ηράκλειο Κρήτης, 22-23 Απριλίου 2016

Αίθουσες Εκδηλώσεων Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου

Θεοτοκοπούλου 28, Ηράκλειο Κρήτης

«ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

1η Ημέρα: Παρασκευή 22 Απριλίου 2016

9.30 Εγγραφή Συνέδρων

9.45  Έναρξη Εργασιών-Χαιρετισμοί

Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) Βασίλης Γ. Τζέμος

Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου (ΔΣΗ) Άρης Ροζάκης

Προϊσταμένη Διοικητικού Εφετείου Χανίων Παναγιώτα Ράγκου

Προϊσταμένη Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ευαγγελία Ρούτουλα

 

1η Συνεδρία

10.00-11.30 «Δικαστική προστασία-Συνταγματική και Διοικητική Δικαιοσύνη»

Αίθουσα 1

Πρόεδρος: Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Ομιλητές:

 

– Απόστολος Γέροντας, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ): Η κρίση της παροχής αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στη διοικητική δικαιοσύνη. Αναζήτηση νέων μορφών παροχής δικαστικής προστασίας

Αθανάσιος Τσιρωνάς, ΔΝ, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος: Η «αντίθεση στην νομολογία» ως προϋπόθεση του παραδεκτού των ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αντώνης Κουρουτάκης, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης: Ο Ρόλος της Δικαστικής Εξουσίας στην Κατάσταση Ανάγκης

Ελένη Λευθεριώτου, ΔΝ, Πάρεδρος ΝΣΚ: Σκέψεις για την συμπόρευση μεταρρυθμίσεων Διοίκησης και Δικαιοσύνης, με αφορμή μορφές φορέων και συμβάσεων του ενωσιακού δικαίου

Μαρίνα Καλαρά, Υποψήφια Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, Δικηγόρος: Ο κατασταλτικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στην Γαλλία. Ένα σύστημα συνταγματικής δικαιοσύνης σε μετάβαση.

 

Διάλειμμα για καφέ

2η Συνεδρία

12.00- 14.00: «Δημόσιες Συμβάσεις»

Αίθουσα 1

Πρόεδρος: Δημήτριος Ράικος, Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

Ομιλητές:

Χρήστος Δετσαρίδης, Επίκουρος Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, Δικηγόρος: Η ενδικοφανής διαδικασία στο στάδιο ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Κριτική αποτίμηση

Μιχάλης Χ. Οικονόμου, ΔΝ, Δικηγόρος: H διάσταση του Δικαίου των Κρατικών Ενισχύσεων όπως αυτή αποτυπώνεται στο άρθρο 12 της οδηγίας 2014/24 ΕΕ

– Γεωργια-Αιμιλία Βούλγαρη, LLM Warwick, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος ΕΚΠΑ: Η κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την ανάθεση δημόσιας σύμβασης

Κωνσταντίνος Χ. Αργυρόπουλος, DEA Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου Panthéon Assas-Paris II, Επισκέπτης Ερευνητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Harvard, Δικηγόρος: Η επίδραση της νομολογίας στην εξέλιξη του δικονομικού δικαίου των δημοσίων συμβάσεων

Ελισάβετ Χρ. Αλαγιαλόγλου, M2R Δημόσιο Δίκαιο Aix-Marseille III, ΜΔΕ Εμπορικό Δίκαιο ΔΠΘ, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια: Σημαντικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στο πεδίο έννομης προστασίας κατά το προσυμβατικό στάδιο δημοσίων συμβάσεων

Αλεξάνδρα-Χριστίνα Ζησοπούλου, Master II Recherche «Protection des droits fondamentaux et des libertés», ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης, Δικηγόρος: Οι συμβάσεις μεταξύ οντοτήτων του δημοσίου τομέα στη νέα Οδηγία 2014/24/ΕΕ

 

Μεσημεριανό Διάλειμμα

 

3η Συνεδρία

16.00-18.00 «Δημόσια Διοίκηση – Οικονομική Διαχείριση»  Αίθουσα 1

Πρόεδρος: Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, δικηγόρος

 

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος/Παρασκευή Δραμαλιώτη, Υπ. ΔΝ, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: Η σύνταξη οργανισμών σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Μια προσπάθεια αναδιοργάνωσης

Μαρία Ραμματά, Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Σορβόννης (Παρίσι Ι), Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ: Απόπειρες καθιέρωσης ενός συστήματος αξιολόγησης και προαγωγικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων

Γιώργος Δίελλας, Δρ. Διοικητικής Επιστήμης  Παντείου Πανεπιστημίου, Ειδικός Επιστήμονας ΑΣΕΠ: Η αναγκαιότητα δημιουργίας esprit de corps στην ελληνική δημόσια διοίκηση: Η περίπτωση του ΑΣΔΥ

Άννα Ζουρνατζή, Δικηγόρος: Η σημασία του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι επιπτώσεις κατάργησής του

Ζαχαρούλα Κατσίγιαννη, Δικηγόρος: Δημόσιες συμβάσεις: Διαφάνεια ή διαφθορά;

Γεωργία Χρονοπούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Διοικητικός Υπάλληλος ΑΣΕΠ: Η αναδιάρθρωση της δημόσιας διοίκησης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές: Σύγκλιση ή απόκλιση;

 

 

 

4η Συνεδρία

16.00-18.00  «Επίκαιρα ζητήματα Διοικητικού Δικαίου-Νέες διοικητικές διαδικασίες» Αίθουσα 2

 

Πρόεδρος: Δημήτριος Πυργάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

Ομιλητές:

 

Δημήτριος Δ. Στράνης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Διοικ. Επιστ. ΑΤΕΙ Πειραιά, Εντεταλμένος Διδάσκων Οικον. Πανεπ. Αθηνών, Δικηγόρος: Η διαμεσολάβηση ως μορφή επίλυσης διαφορών και συγκρούσεων στο πεδίο του δημοσίου δικαίου και της δημόσιας διοίκησης

Κυριάκος Παπανικολάου, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ., Δικηγόρος: Η ενδικοφανής προσφυγή κατά πράξεων της φορολογικής διοίκησης

Πάτρα Πατεράκη, LLM Essex, ΜΔΕ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρος: Αναζήτηση ιατρικής ευθύνης σε αστικό και πειθαρχικό επίπεδο σε ιατρούς δημοσίων νοσοκομείων

Παναγιώτης Καποτάς, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Πατρών/Ελένη Τραυλού, ΜΔΕ Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος Αθηνών: Η εφαρμογή των υπερνομοθετικής ισχύος αρχών του ποινικού δικαίου στην πειθαρχική διαδικασία

Κυριακή Εμμ. Καρακάση, DEA Droit Public, Université Montpellier I, Δικηγόρος: Περιορισμοί του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης υπό το φως της ελληνικής και ενωσιακής νομολογίας

Ζήσης Χ. Βουρουτζής, ΜΔΕ, Δικηγόρος: Η πρόσβαση του κοινού σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα βάσει της Σύμβασης του Άαρχους

 

Διάλειμμα

 

5η Συνεδρία

18.15-20.15  «Φορολογικό Δίκαιο» Αίθουσα 1

 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Καθηγητής Φορολογικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

 

Ομιλητές:

Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Υποψήφιος ΔΝ, ΜΔΕ, Σύμβουλος ΔΣΘ, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στην Θεσσαλονίκη: Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και οι νέες κυρώσεις υπό το πρίσμα του ν. 4337/2015

Βενετία Αργυροπούλου, Ειδ. Διδ. Προσωπικό Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Υπ. Διδάκτωρ Οικονομικού Δικαίου, Tilburg University, Δικηγόρος: Η ελευθερία εγκατάστασης ως ευκαιρία φοροδιαφυγής και το νέο καθεστώς ΒEPS

Θωμάς Παραμύθας: ΜΔΕ Δημοσιου Δικαίου ΑΠΘ, ΜΠΕ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Υπ. ΔΝ, Δικηγόρος: Ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης ως κριτήριο προσδιορισμού της φορολογικής κατοικίας νομικών προσώπων

Βασιλική Αθανασάκη, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: Πρόσφατες εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο μετά το σχέδιο δράσης του ΟΟΣΑ για τη διάβρωση φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών

Δήμητρα Κούνη, MSc, LLM, Υπ. ΔΝ, Δικηγόρος: Η απάτη Καρουζέλ

Κώστας Ρουμπής, LLM, International Taxation, Δικηγόρος: Η φορολογία εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αλλοδαπών εταιρειών στην Ελλάδα.

 

6η Συνεδρία

18.15-20.15 «Το Συνταγματικό Δίκαιο σε μετάβαση: Έκτακτες συνθήκες– Αναθεώρηση του Συντάγματος και κρίση του πολιτικού συστήματος» Αίθουσα 2

 

Πρόεδρος: Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

 

Ομιλητές:

 

Ηλίας Μικρουλέας, ΔΝ, Δικηγόρος, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ): Εκλογές και Χρηματοδότηση: Η οικονομική ενίσχυση πολιτικών κομμάτων, συνδυασμών και υποψηφίων στην προεκλογική περίοδο

Νικόλαος Τσίρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Πάρεδρος ΝΣΚ: Η έννοια της κατάστασης εξαίρεσης στο έργο του Giorgio Agamben. Mια κριτική αποτίμηση

Δάφνη Ακουμιανάκη, ΔΝ, Δικηγόρος: Σκέψεις για την αναθεώρηση του Συντάγματος υπό την επιρροή του ευρωπαϊκού δικαίου

Δημήτριος Β. Σπυρόπουλος, Δικηγόρος: Η οδύσσεια των δικαιωμάτων των πολιτών την εποχή της κρίσης και η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων: Ασπίδα προστασίας ή δούρειος ίππος εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής;

Μάριος Καλογερόπουλος, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών/Αναστασία Παύλου, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών: Η έκτακτη νομοπαραγωγική διαδικασία και ο έλεγχος τήρησης του συνταγματικού της πλαισίου

 

Γεύμα

 

Σάββατο  23 Απριλίου 2016

 

7η Συνεδρία

9.30-11.30 «Θεμελιώδη Δικαιώματα», Αίθουσα 1

 

Πρόεδρος: Θεοδώρα Αντωνίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου, Διευθύντρια Τομέα Δημοσίου Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος

 

Ομιλητές:

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Μέλος του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Δικηγόρος: Ρυμοτομικές δεσμεύσεις ακινήτων και αποζημίωση των ιδιοκτητών: ο προέχων χαρακτήρας της προστασίας της ιδιοκτησίας

Βασίλειος Ανδρουλάκης, Πάρεδρος ΣτΕ: Όψεις της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αποζημίωση σε περίπτωση επιβολής περιορισμών της ιδιοκτησίας για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος

Νικόλαος Κ. Παπαδόπουλος, ΔΝ ΕΚΠΑ, Δικηγόρος: Τα «μπλόκα των αγροτών» στην Ελλάδα – άσκηση  ή παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων;

Γεώργιος Τσαούσης, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου, Δικηγόρος: Ιδιωτικότητα και εργασιακό περιβάλλον: η οριοθέτηση της προστασίας της ιδιωτικότητας μέσα από την πρόσφατη νομολογία του ΕΔΔΑ

Μαρία Ανδρ. Γαλανού, Δ.Ν., Δικηγόρος: Η ποινικοποίηση της ελευθερίας έκφρασης στην Τουρκία με τη χρήση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας – πώς ερμηνεύεται η ‘δημόσια ασφάλεια’ από το ΕΔΔΑ

Κάτια Τζαγκαράκη, LLB, LLM, LLB Programme Leader, Καθηγήτρια Νομικής στο ΜBS College: Θανατική ποινή, σωφρονιστική ποινή ή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

Διάλειμμα για καφέ

 

8η Συνεδρία

12.00-14.00  «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» Αίθουσα 1

 

Πρόεδρος: Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος

 

Ομιλητές:

Αστέριος Πλιάκος, Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: Οι σχέσεις του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Από την αποτροπή στη ρήξη;

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ΔΝ, LLM, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) στο Ηράκλειο: Η αρχή της σαφούς νομικής πράξης (acte clair) στην πρόσφατη νομολογία του ΔΕΕ και του ΕΔΔΑ

Νατάσα Αθανασιάδου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου (ΑΠΘ), Δρ. Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης, Νομικός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τι είδους «πράξη» μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προδικαστικού ερωτήματος; Η συμβολή της απόφασης του ΔΕΕ επί της υπόθεσης Gauweiler κ.α. κατά Γερμανικού Κοινοβουλίου (C-62/14)

Ελένη Φωτιάδου, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ: Η υποχρέωση αιτιολογίας των πράξεων της ΕΕ

Ιωάννα Παζαρζή, ΜΔΕ Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος: Αρχές και Θεσμοί για τη ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, υπό το φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεοδώρα Παπαδάκη,  DEA και DEE Ευρωπαϊκού Δικαίου, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήμονας ΕΣΡ: H αρχή της εθνικής ταυτότητας στην ενωσιακή έννομη τάξη

 

 

9η Συνεδρία

12.00-14.00 «Επίκαιρα ζητήματα Συνταγματικού Δικαίου» Αίθουσα 2

 

Πρόεδρος: Αναστασία Κουτσαύτη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ,  Ταμίας Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ)

 

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος: H  κρίση κοινοβουλευτικού συστήματος στην Ελλάδα σήμερα

Ζωή Μιχαλοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος: Η λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ως παράδειγμα άσκησης ελέγχου συνταγματικότητας: Συγκριτική επισκόπηση της ΣτΕ (Αναστ) 307/2014 και της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου επί της Αναφοράς 1/2015

Μιχαήλ Θ. Παπαγεωργίου, Υπ. Διδάκτωρ Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος: Οι σχέσεις Κράτους-Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ως ιδιαίτερη πτυχή της συνάρτησης Κράτους-Εκκλησίας κατά το ελληνικό Σύνταγμα και το ειδικό νομικό καθεστώς των Μητροπόλεων Δωδεκανήσου

Ευαγγελία Λιαπίκου, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου Νομικής Αθηνών, Δικηγόρος: Το νομικό πλαίσιο των μετεγγραφών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με βάση την πρόσφατη νομολογία του ΣτΕ

Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, Υποψήφιος Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Δικηγόρος: Οι ρυθμίσεις των Νόμων 4339/2015 και 4367/2016 ως ευκαιρία για νηφάλιο αναστοχασμό σχετικά με τις κανονιστικές προϋποθέσεις της ελεύθερης και πολυφωνικής  τηλεόρασης σε μια δημοκρατική κοινωνία

Ελένη Παλιούρα, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια ΠΜΣ Εκκλησιαστικού Δικαίου ΕΚΠΑ, ασκούμενη δικηγόρος: Το άρθρο 3 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγματος – μια συνοπτική επισκόπηση με νομολογιακές αναφορές

 

Διάλειμμα

 

10η Συνεδρία

14.15-16.15 «Το Δημόσιο Δίκαιο στην εποχή της οικονομικής κρίσης–Η νομοθεσία και η νομολογία των «Μνημονίων»» Αίθουσα 1

 

Πρόεδρος: Δρ. Βασίλης Γ. Τζέμος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ), Διευθυντής Επιστημονικού Περιοδικού Δημόσιο Δίκαιο (www.publiclawjournal.com)

 

Ομιλητές:

Ιωάννης Ελ. Κοϊμτζόγλου, ΔΝ, Δικηγόρος: Δημόσιοι διαγωνισμοί και «μνημονιακές» υποχρεώσεις.

Στυλιανός Μαυρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ, Ειδικός Επιστήμονας Νομικής Σχολής ΔΠΘ: Η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος και η δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών μελών της ΕΕ

-Ναταλία Ταμιωλάκη, ΠΜΣ Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου ΕΚΠΑ, Πρωτοδίκης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Η φορολογική νομοθεσία σε κρίση: η σαφήνεια του νόμου ως συνταγματική επιταγή

Ιωάννα Πέρβου, ΔΝ, Δικηγόρος: Κυβερνητικές πράξεις:σκέψεις με αφορμή το ελληνικό δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015

Στέφανος Πετροπουλάκος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, ΜΔΕ Πολιτικής Ανάλυσης και Πολιτικής Θεωρίας, Δικαστικός Πληρεξούσιος Α’ Νομικού ΝΣΚ/Δρ. Ιωάννης Ρωσσίδης, PhD, MSc, MBA, BA, Προϊστάμενος Τμήματος του Υπουργείου Οικονομικών, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Mέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ: Η συμβατότητα της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης με το Σύνταγμα

Άννα Αναγνωσταρά, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών, Δικηγόρος: Ζητήματα φορολογίας της ναυτιλίας στην περίοδο της δημοσιονομικής κρίσης.

 

 

 

 

 

Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:

 

Βασίλης Γ. Τζέμος, Διδάκτωρ Δημοσίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου (Freiburg), Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Πρόεδρος ΕΕΔ, Διευθυντής επιστημονικού περιοδικού ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ (www.publiclawjournal.com)

Δημήτριος Πυργάκης, Εισηγητής Συμβουλίου της Επικρατείας, Αντιπρόεδρος ΕΕΔ

Μαρία-Ηλιάνα Πραβίτα, Λέκτορας Διοικητικής Επιστήμης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γενική Γραμματέας ΕΕΔ

Αναστασία Κουτσαύτη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου ΕΚΠΑ,  Ταμίας ΕΕΔ

Αικατερίνη Κοσμαδάκη, Αντιπρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, Δικηγόρος

Ηλίας Μικρουλέας, Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου του Μονάχου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Απόστολος Παπακωνσταντίνου, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Πάρης Ζορμπάς, LLM (Heidelberg), Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Χαράλαμπος Τσιλιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Δημήτριος Φινοκαλιώτης, Υποψήφιος ΔΝ, ΜΔΕ, Σύμβουλος ΔΣΘ, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στην Θεσσαλονίκη

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, ΔΝ, LLΜ, Δικηγόρος, Εκπρόσωπος Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στο Ηράκλειο

Αριστοτέλης Σακελλαρίου, Πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου, LLM, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας Συνηγόρου του Πολίτη, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Δημήτριος Μπελαντής, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ

Σταματίνα Ξεφτέρη, Υποψήφια Διδάκτωρ Ευρωπαϊκού Δικαίου Πανεπιστημίων Paris II και Γενεύης, Δικηγόρος, Μέλος ΔΣ ΕΕΔ

Πάτρα Πατεράκη, LLM Essex, ΜΔΕ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρος

Δημήτριος Δ. Στράνης, Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και  Διοικητικής Επιστήμης  ΑΤΕΙ Πειραιά, Εντεταλμένος Διδάσκων Οικον. Πανεπ. Αθηνών, Δικηγόρος, ΔΝ

Μιχάλης Χ. Οικονόμου, ΔΝ, Δικηγόρος

 

…………………………………………………………………………………………………

Η είσοδος είναι ελεύθερη. Πληροφορίες σε www.dimosiodikaio.gr και στην σελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στο facebook. Δημοσιεύτηκε το πρώτο τεύχος του επιστημονικού, ηλεκτρονικού, ελεύθερα προσβάσιμου περιοδικού «Δημόσιο Δίκαιο» (www.publiclawjournal.com). Αιτήσεις εγγραφών μελών (η αίτηση είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.dimosiodikaio.gr) στην Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο info@dimosiodikaio.gr.

Εγγραφές Συνέδρων γίνονται και ηλεκτρονικά στο enwsiellinwndimosiologwn@gmail.com. Στους Συνέδρους θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και το ηλεκτρονικό βιβλίο πρακτικών του 2ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη.

 

Ξενοδοχείο Μονόκλινο (€) Δίκλινο (€) Τηλέφωνο κρατήσεων
Aquila Atlantis***** 71,00 (με πρωινό) 85,00 (με πρωινό) 2810229103
Capsis Astoria**** 58,00 (με πρωινό),

62,00 (δίκλινο για μονόκλινη χρήση, με πρωινό)

70,00 (με πρωινό) 2810343080-2
Atrion*** 54,00 (με πρωινό) 65,00 (με πρωινό),

72,00 (με πρωινό, θέα στη θάλασσα)

2810246000
Lato*** 80, 00 (με πρωινό) 93, 00 (με πρωινό) 2810228103
Kastro*** 45, 00 (με πρωινό) 60, 00 (με πρωινό) 281085020
Marin*** 59,00 (με πρωινό) 72,00 (με πρωινό) 2810300019
Irini** 50,00 (με πρωινό) 72,00 (με πρωινό) 2810226561
Iraklion** 35,00 (με πρωινό), 30,00 (χωρίς) 50,00 (με πρωινό),

40,00 (χωρίς)

2810281881
       

 

 

Πληροφορίες για ξενοδοχεία, με τα οποία θα έρθει σε επαφή ο κάθε σύνεδρος μόνος του, έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) και στην σελίδα στο Facebook (βλ. και συνημμένο αρχείο). Υπενθυμίζεται ότι τα έξοδα μετακίνησης (σας παροτρύνουμε να εκδώσετε το συντομότερο δυνατόν τα εισιτήρια μετάβασης) και διαμονής βαρύνουν τον κάθε Ομιλητή, Σύνεδρο προσωπικά  και ότι η συμμετοχή στο Συνέδριο είναι δωρεάν. Στους Συνέδρους θα χορηγηθεί δωρεάν κατά το Συνέδριο στην Κρήτη το ηλεκτρονικό βιβλίο Πρακτικών του προηγούμενου 2ου Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης.

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου έχει την ευγενική καλοσύνη να παραθέσει ένα δωρεάν γεύμα-μπουφέ με κρητικά προϊόντα στους ομιλητές αλλά και σε όλους τους Συνέδρους την Παρασκευή το βράδυ 20.30 στους χώρους του Συνεδρίου. Ευχαριστούμε θερμά το ΔΣ του ΔΣΗ.

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το πρώτο τεύχος του νέου τριμηνιαίου ηλεκτρονικού, ελεύθερα προσβάσιμου επιστημονικού περιοδικού «ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ» (www.publiclawjournal.com). Προσκαλούμε τα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων (ΕΕΔ) να αποστέλλουν εφεξής πρωτότυπες μελέτες σχολιασμούς δικαστικών αποφάσεων, βιβλιοπαρουσιάσεις και πρόσφατες σημαντικές δικαστικές αποφάσεις προς δημοσίευση (βλ. οδηγίες σε www.publiclawjournal.com, σε www.dimosiodikaio.gr και στην σελίδα της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων στο facebook). Στο επιστημονικό περιοδικό θα δημοσιεύονται και τα άρθρα επί των ομιλιών των Επιστημονικών Εκδηλώσεων της ΕΕΔ σε ΔΣΑ και ΔΣΘ.