-Γιατί πρέπει να θάψουμε τους δικηγόρους και τους γιατρούς σε βάθος τρία μέτρα ;
-Γιατί κατά βάθος είναι καλοί άνθρωποι