Όρια στη χρήση κάμερας στους εργασιακούς χώρους θέτει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όρια στη χρήση κάμερας στους εργασιακούς χώρους θέτει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 Με μια πολύ σημαντική απόφασή της η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θέτει τα όρια στη χρήση της κάμερας στους χώρους εργασίας. Συγκεκριμένα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την υπ αρ. 13/2014 απόφασή της διέταξε την αφαίρεση κυκλώματος παρακολούθησης που υπήρχεσε πιτσαρία και επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της, ενώ παράλληλα τον υποχρέωσε να καταστρέψει τις βιντεοκασέτες που διατηρούσε με προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων. Επίσης, η Αρχή με την απόφασή της καθορίζει σε ποιους χώρους εργασίας απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών και κάτω από ποιες προϋποθέσεις αυτές μπορούν να τοποθετηθούν και να λειτουργήσουν.
Η Αρχή ερμηνεύοντας τη νομοθεσία και κυρίως την Ευρωπαϊκή υπογραμμίζει ότι απαγορεύεται η λειτουργία καμερών σε χώρους εστίασης και αναψυχής, στα δοκιμαστήρια, στις τουαλέτες και στους χώρους όπου εργάζονται υπάλληλοι καταστήματος και δεν είναι προσιτοί στο κοινό. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση καμερών με σκοπό την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων εργασίας, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας, όπως είναι Τράπεζες, στρατιωτικά εργοστάσια, κ.λπ. Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση στο www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/18536