ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Η ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Έκθεση αξιολόγησης που συντάχθηκε για τη Νομική Σχολή Αθηνών από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) περιγραφει ως «…απαραίτητη μια ριζική αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών, τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική»

H Νομική Σχολή έχει σήμερα στις προπτυχιακές σπουδές 111 μαθήματα, εκ των οποίων τα 31 είναι υποχρεωτικά και τα 80 υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής. «Ο αριθμός αυτός είναι υπερβολικά υψηλός και οδηγεί σε κατακερματισμό της ύλης και υπερβολική έμφαση στις λεπτομέρειες, η οποία παρεμποδίζει τη δυνατότητα γενικής εποπτείας του γνωστικού αντικειμένου» τονίζουν οι ερευνητές.
Ενδιαφέρον κατά την ίδια έκθεση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μειώνεται συστηματικά ο αριθμός των διδασκουσών γυναικών αν και ήδη ήταν εξαιρετικά λίγες.

Που να οφείλεται τάχα το φαινόμενο αυτό?

στην κλασσική άποψη ότι οι γυναίκες δεν καταλαμβάνουν ανώτατες θέσεις?

στο  γεγονός ότι οι καθηγητές είναι λιγώτερο ερωτιάριδες?

πρέπει να απασχολήσει τη σχολή το πρόβλημα και ίσως σε συνδιασμό με την τραγική πραγματικότητα ότι και οι ελάχιστες εναπομείνασες δεν είναι και βέβαιο ότι θα ονομάζονταν γυναίκες αν τις συναντούσε εξωγήινος παρατηρητής. Ρώτησα κάποτε ένα φίλο καθηγητή και μου απάντησε ότι ο ανταγωνισμός δεν είναι ανεκτός και προτιμούν μεταξύ τους να απολαμβάνουν οι άρρενες τη χαρά της διδασκαλίας. Μάλιστα ότι αποφεύγονται και οι gay… Τι να σκεφθεί ο ποιητής….

ιδού η απορία!