Στα 418.000.000 ευρώ ανέρχονται οι οφειλές των κομμάτων στις τράπεζες ήδη το 2016. Στα 400 εκ. ευρώ ανέρχεται μόνο το χρέος της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. 

Τα στοιχεία έδωσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος της επιτροπής, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εξέταση του διευθύνοντος συμβούλου της Attica Bank Αλέξανδρου Αντωνόπουλου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής επισήμανε ότι:

  • από τα 418.000.000 ευρώ δεν εξυπηρετούνται τα 402.000.000 ευρώ
  • η ΝΔ οφείλει 210.835.840 ευρώ
  • το ΠΑΣΟΚ οφείλει 189.695.073 ευρώ

Τα χρέη κομμάτων και ΜΜΕ στην Attica Bank

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος υποστήριξε ότι η τράπεζα έχει 10,2 εκατ. δάνεια σε κόμματα και 12,6 εκατ. σε ΜΜΕ.

Η ΝΔ έχει δάνειο 2,4 εκατ. ευρώ από  το 2011, ενώ η πρόβλεψη είναι 1,289 εκατ. ευρώ. Κατήγγειλε δε, ότι «η ΝΔ δεν έχει πραγματοποιήσει στην τράπεζά μας κάποια καταβολή», ούτε σε τόκους, από το 2011 που συνήφθη το δάνειο.

Η τράπεζα έστειλε τέσσερις εξώδικες επιστολές το 2012, δύο το 2013, μία 2014, ενώ έχει προβεί και σε έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο για ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων.

Σήμερα «η Ν.Δ. έχει χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμο δανειολήπτης», επεσήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Attica Bank.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Σπύρος Λάππας σημείωσε ότι το δάνειο της Ν.Δ. ελήφθη με εκχώρηση των κρατικών χρηματοδοτήσεων του 2013 και του 2014, οι οποίες είχαν ήδη εκδοθεί στην τότε Αγροτική Τράπεζα (νυν Πειραιώς).

«Δεν το γνωρίζω. Η σύμβαση εκχώρησης ρητά αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εκχώρηση, το ποσό δεν έχει εκχωρηθεί κάπου αλλού, ότι είναι ελεύθερο βαρών», παραδέχθηκε ο Αλέξανδρος Αντωνόπουλος.

Το ΠΑΣΟΚ έλαβε το 2010 δάνειο 5.000.000 ευρώ και η σημερινή οφειλή του είναι 6.500.000 ευρώ. Οι προβλέψεις της τράπεζας είναι 5.711.000 ευρώ. Η τελευταία καταβολή που έκανε το ΠΑΣΟΚ ήταν το 2011 (ποσό 204.000 ευρώ).

Ενόψει αυτών συντάσσεται νομοσχέδιο που θα ρυθμίσει εκ νέου τα της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων. Αναλυτικά για τα ισχύοντα σήμερα βλ. εδώ.

η Χρηματοδότηση Κομμάτων – Υποψηφίων ρυθμίζεται μέχρι σήμερα σύμφωνα με τα εξής στοιχεία:

Νέες ρυθμίσεις του ν.4304/2014 και τροποποίηση του ν.3023/2002 σχετικά με τη
χρηματοδότηση και τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και υποψηφίων. Έκδοση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου σχετικά με τη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου
Τραπεζικοί λογαριασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων και υποψηφίων βουλευτών
Εκλογές Ιανουαρίου ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή ανά εκλογική περιφέρεια
Νόμος 3023/2002 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υπόδειγμα γνωστοποίησης τρ. λογαριασμών Υποψηφίων Βουλευτών
Υπόδειγμα γνωστοποίησης τρ. λογαριασμών Κομμάτων