Τorrents

Τorrents

Απορρίφθηκε από το δικαστήριο η προσφυγή της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ) για την απαγόρευση της πρόσβασης των χρηστών της χώρας μας σε ιστοσελίδες διαμοιρασμού περιεχομένου μέσω torrents!

Στην υπ’αριθμόν 13478/22 Δεκ. 2014 απόφαση των 49 σελίδων, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «τα αιτούμενα μέτρα στο σύνολό τους, συνιστούν περιορισμούς των κατωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, οι οποίοι, όμως, δεν είναι συμβατοί με την αρχή της αναλογικότητας και με το απαραβίαστο: (α) της ελευθερίας της πληροφόρησης (άρθρο 5 α παρ. 1 Σ), (β) του δικαιώματος συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας (άρθρο 5 α παρ. 2 Σ), (γ) του δικαιώματος προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων (άρθρο 9 α Σ), (δ) του απορρήτου της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας (άρθρο 19 Σ)».

Αποσαφηνίζεται δε ότι τα μέτρα που αιτήθηκε η ΑΕΠΙ παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας (net neutrality) για την οποία γίνεται μεγάλη μάχη σε παγκόσμιο επίπεδο την τελευταία δεκαετία, ενώ για τα μέτρα που προτείνονται, το δικαστήριο απεφάνθη ότι «αφορούν όλο και λιγότερο τους ίδιους τους δημιουργούς και περισσότερο τα συμφέροντα των ίδιων των εταιριών της πολιτιστικής βιομηχανίας».
η απόφαση ΕΔΩ

Στην αιτιολόγηση, μάλιστα, της απόρριψης γίνεται λόγος για δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση που θα επέφερε σε ISPs (και πιθανόν κατ’ επέκταση και στους καταναλωτές) η λήψη αυτών των μέτρων.

Η ΑΕΠΙ ζητούσε την απαγόρευση πρόσβασης στα torrent sites, όπως συμβαίνει και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, ώστε να περιορισθεί η πειρατεία προστατευόμενου περιεχομένου, όπως μουσικής και ταινιών. Στην περίπτωση, όμως, που κάτι τέτοιο γινόταν αποδεκτό, οι Έλληνες χρήστες δεν θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση και στο σύνολο του ελεύθερου διαμοιρασμού νόμιμου περιεχομένου που γίνεται μέσω torrents.