Το τέλος του θεάτρου Badminton(;)

Το τέλος του θεάτρου Badminton(;)

Με την απόφαση 1970/2012 του ΣτΕ φάνηκε  να σταματάει η δραστηριοποίηση του θεάτρου Badminton.Υπενθυμίζουμε απλά ότι το εν λόγω Ολυμπιακό Ακίνητο ήταν το πρώτο, το οποίο έτυχε εκμετάλλευσης και επίσης το πρώτο, στο οποίο υπήρχε μία δραστηριότητα, έντονη και ενδιαφέρουσα.
Ως Ολυμπιακό Ακίνητο αντιμετώπισε ειδικό καθεστώς με διατάξεις νόμου, οι οποίες θεσπίστηκαν, προκειμένου να διευκολύνουν την επένδυση και την εκμετάλλευσή του. Άλλα ακίνητα, η ανέγερση των οποίων έγινε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, στην συνέχεια έτυχαν και αυτά εκμετάλλευσης και έγιναν εμπορικά κέντρα. Ορισμένα μάλιστα από αυτά ουσιαστικά κτίστηκαν μετά το πέρας των Αγώνων και με οικοδομική άδεια που χορηγήθηκε με νόμο (ή μάλλον καλύτερα με νόμους) και έχουν οδηγήσει και αυτά σε δίκες ενώπιον του ΣτΕ.
Το γενικότερο συμπέρασμα είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ακίνητα ρημάζουν σε άλλα έχουν υπογραφεί συμβάσεις εκμετάλλευσής τους, αλλά οι επενδυτές δε φαίνεται να βιάζονται, ενώ άλλα, όπως και το Badminton έχουν δραστηριότητα και μάλιστα αξιόλογη, αλλά δεν κανείς δε φρόντισε να τη διασφαλίσει στο διηνεκές. Μεγαλύτερο είναι εδώ βέβαια το μερίδιο ευθύνης που έχει η διοίκηση, ιδίως μάλιστα σε μία εποχή που φιλοδοξεί να προσελκύσει επενδύσεις. Για άλλη μία φορά καθιστά σαφές ότι δεν μπορεί να διασφαλίσει μία επένδυση και να εξασφαλίσει χρήματα και οικονομική ανάπτυξη.

 

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίνει ότι η ρύθμιση του άρθρου 20 του Ν. 3342/05 που αφορούσε την τροποποίηση του χώρου στην μεταολυμπιακή του εποχή σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, διότι οδηγεί σε επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής που βρίσκεται το κτήριο αλλά και του λεκανοπεδίου. Έκρινε ακόμη, ότι δεν υπάρχει ειδική μελέτη που να τεκμηριώνει επαρκώς την ανάγκη μετατροπής του κτηρίου σε χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και ότι δεν εξετάζονται οι επιπτώσεις στο φυσικό και οικιστικό περιβάλλον από τη διατήρησή του με τις προβλεπόμενες για αυτό νέες χρήσεις.