Το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια

Το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια

 Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε σήμερα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Σύμφωνο Συμβίωσης και άλλες διατάξεις» δημιουργώντας θετικό κλίμα προσδοκίας για τη λύση ενός ζητήματος που εκκρεμεί εδώ και καιρό ιδίως μετά την έκδοση της απόφασης Βαλιανάτος κατά Ελλάδος.

Με το σχέδιο νόμου προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης του συμφώνου μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου, καθώς στο άρθρο 1 του σ/ν ορίζεται ότι το σύμφωνο συμβίωσης μπορεί να καταρτιστεί με τη συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους.

Η σύναψη συμφώνου συμβίωσης δεν επιτρέπεται α) αν υπάρχει γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης των ενδιαφερόμενων προσώπων ή του ενός από αυτά, β) μεταξύ συγγενών εξ αίματος σε ευθεία γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, καθώς και μεταξύ συγγενών εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή απεριόριστα, και γ) μεταξύ εκείνου που υιοθέτησε και αυτού που υιοθετήθηκε.

Παράλληλα, το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο περιέχει μία σειρά διατάξεων που ρυθμίζουν ζητήματα όπως οι σχέσεις των μερών  τα κληρονομικά δικαιώματα  το τεκμήριο πατρότητας, το επώνυμο των τέκνων και η γονική μέριμνα 

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την τροποποίηση σχετικών διατάξεων του Αστικού Κώδικα, που αφορούν στο κώλυμα από γάμο που υπάρχει ή από σύμφωνο συμβίωσης με τρίτον, την αγχιστεία, τη συγγένεια του προσώπου με τη μητέρα του και τους συγγενείς της συνάγεται από τη γέννηση και την αυτοδίκαιη λύση υιοθεσίας.

Να σημειωθεί ότι το άρθρο 57  του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου ορίζει πως τα σύμφωνα συμβίωσης που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου εξακολουθούν να διέπονται από το ν. 3719/2008, ενώ σύμφωνα συμβίωσης που καταρτίζονται μετά την έναρξη της ισχύος του νέου νόμου διέπονται αποκλειστικά από τις διατάξεις αυτού.

Επιπλέον, στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση συλλογικού συμβουλευτικού – γνωμοδοτικού οργάνου υπό την ονομασία «Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας», το οποίο υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με τις εξής αρμοδιότητες:

Το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας προς διασφάλιση της προστασίας ατόμων και ομάδων που στοχοποιούνται λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, γενεαλογικών καταβολών, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου ή αναπηρίας.
Την επίβλεψη της εφαρμογής της νομοθεσίας κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και της συμμόρφωσής της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο.
Την προώθηση και το συντονισμό της δράσης των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα ζητήματα αυτά.
Τέλος, με το άρθρο 31 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου προστίθεται νέο άρθρο στον Ποινικό Κώδικα, το οποίο προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών αλλά και χρηματική ποινή για όποιον προμηθεύει αγαθά ή προσφέρει υπηρεσίες ή αναγγέλλει με δημόσια πρόσκληση την παροχή ή προμήθεια αυτών αποκλείοντας από καταφρόνηση πρόσωπα λόγω των χαρακτηριστικών φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκείας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου.
Στη διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.
Τα Νομικά Νέα επισημαίνουν ότι η παράλειψη ρύθμισης της υιοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια παραμένει σημαντικό ζήτημα σε εκκρεμότητα που πιστεύουμε οφείλει να ρυθμισθεί άμεσα.