Το ΣτΕ για την αναπηρική σύνταξη

Το ΣτΕ για την αναπηρική σύνταξη

Νόμιμη κρίθηκε η διπλή αναπηρική σύνταξη από αλλοδαπό και εγχώριο φορέα ασφάλισης, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Έτσι, το ΣτΕ δικαίωσε συνταξιούχο που έπαιρνε μία σύνταξη από γερμανικό φορέα ασφάλισης λόγω εργατικού ατυχήματος και δεύτερη από τον ΟΓΑ λόγω αναπηρίας. Ο δικαιωθείς είχε εργατικό ατύχημα ως μετανάστης στη Γερμανία το 1996 και από τότε ελάμβανε σύνταξη αναπηρίας. Ο ίδιος είχε ασκήσει το επάγγελμα του αγρότη από το 1961 έως το 1966 και από το 1973 έως το 2000. Το 2000 ζήτησε από τον ΟΓΑ να του χορηγηθεί σύνταξη αναπηρίας, αλλά ο ΟΓΑ αρνήθηκε με το σκεπτικό ότι λαμβάνει σύνταξη από γερμανικό φορέα ασφάλισης που είναι πάνω από το ποσό της κατώτερης σύνταξης του ΟΓΑ και ότι η γερμανική σύνταξη είναι της ίδιας φύσεως με αυτήν που ζητάει να λάβει από τον ΟΓΑ.

Ωστόσο, το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 323/2015 απόφασή του απέρριψε τους ισχυρισμούς του ΟΓΑ κρίνοντας ότι οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί (1408/71 και 1248/92) οι οποίοι έχουν αυξημένη ισχύ έναντι του εθνικού δικαίου, «δεν επιτρέπουν την εφαρμογή εθνικής νομοθεσίας που αποκλείει τη λήψη σύνταξης αναπηρίας για το λόγο ότι ο ασφαλισμένος λαμβάνει ήδη σύνταξη ίδιας φύσεως με τη σύνταξη αναπηρίας, από ασφαλιστικό φορέα άλλου κράτους μέλους, ασχέτως του ύψους της σύνταξης αυτής».