το πόθεν έσχες ενώπιον του ΣτΕ

το πόθεν έσχες ενώπιον του ΣτΕ

Τέσσερις δικαστικές ενώσεις και συγκεκριμένα των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και η Ένωση των Διοικητικών Δικαστών, προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητούν να ακυρωθεί ως  αντισυνταγματική και παράνομη  η από 24.11.2015 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης κ. Παπαγγελόπουλου και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που προβλέπει στο πλαίσιο των δηλώσεων για το πόθεν έσχες να δηλώνονται τιμαλφή, μετρητά που υπάρχουν στο σπίτι ή σε θυρίδες και να αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας συγγενικών προσώπων.Η μόνη Ένωση που δεν προσέφυγε είναι εκείνη των δικαστών και εισαγγελέων της τακτικής δικαιοσύνης.

Η υπουργική απόφαση, που φέρει ημερομηνία 24.11.2015 καθορίζει το περιεχόμενο, τί πρέπει δηλαδή να δηλώνεται τόσο στο πόθεν έσχες, όσων προσώπων υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση ανάμεσα σε αυτούς και οι δικαστές.

Οι δικαστές ζητούν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος που αναφέρει ότι θα  δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός των Τραπεζών μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ), τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ, όπως επίσης ότι πρέπει να δηλώνονται τα  στοιχεία των οικείων συγγενών (ενήλικων και θετών τέκνων, αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων, εγγονών, κ.ά) διάταξη η οποία κατά τους προσφεύγοντες δικαστές παραβιάζει  τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ παραβιάζεται και το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα (άρθρο 5) δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία.

Επίσης, οι δικαστές υποστηρίζουν ότι εφόσον καταγραφούν τα ζητούμενα περιουσιακά και προσωπικά δεδομένα στις επίμαχες δηλώσεις, αποκαλύπτουν με τον τρόπο αυτό τα φυλασσόμενα στο σπίτι τους κινητά περιουσιακά στοιχεία, με ότι συνέπεια έχει αυτό για την ασφάλεια των ιδίων και των μελών των οικογενειών τους. Εξάλλου, επισημαίνουν, ότι λόγω των capital controls που έχουν επιβληθεί οι πολίτες φυλάσσουν στα σπίτια τους χρήματα για κάποια έκτακτη ανάγκη (ασθένεια, κ.λπ.)

Ως προς την δήλωση των προσωπικών δεδομένων (επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο) των οικείων συγγενών (τέκνα, γονείς, παππούς, γιαγιά, κ.ά.) που υποχρεώνονται  να αναφέρουν, τονίζουν ότι η νομοθεσία (νόμος 3213/2003 όπως έχει τροποποιηθεί με μεταγενέστερους νόμους) έχει πλέον καταργήσει την συγκεκριμένη αναγραφή , αλλά η επίμαχη απόφαση επαναφέρει την υποχρέωση αυτή. Η είδηση σήμερα είναι σε κάθε μέσο και προκαλεί συζήτηση με νόημα και ουσία.

Ποιός ήταν ο σκοπός της συγκεκριμένης επιλογής? γιατί υπεραντιδρούν οι δικαστές? συνδέεται η συγκεκριμένη επιλογή με την πρόσφατη δήλωση των δικαστικών ενώσεων? Η διαφοροποίηση της Ενωσης δικαστών και εισαγγελέων της τακτικής δικαιοσύνης έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα? και επί τέλους αν κάποιος πολιτικός ή οποιοσδήποτε υπόχρεος σε δήλωση πόθεν έσχες χρηματίζεται με ράβδους χρυσού ή με διαμάντια λόγω των capital control η υποχρέωση πόθεν έσχες δεν ισχύει?

Εκτός των ερωτημάτων αυτών τίθεται βέβαια και το ζήτημα του κατά πόσον υπάρχει νομική βάση στη συγκεκριμένη αίτηση ακυρώσεως ενόψει των συνθηκών που ισχύουν στην οικονομία της χώρας και καθιστά απαγορευτική την κυκλοφορία χρήματος χωρίς περιορισμούς για την οποία υπάρχει προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ ενόψει αιτήσεων ακυρώσεως κατά του μνημονίου και διάφορων σχετικών εκτελεστών πράξεων που κρίθηκε νόμιμο.

Τέλος τίθεται το αυτονόητο ερώτημα πώς θα κρίνει το ΣτΕ την αίτηση ακυρώσεως που αφορά στην ένωση των μελών του κατά το μέρος που κάθε δικαστής θα βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων με την προσβαλλόμενη πράξη.

Ωραία υπόθεση που θα αντιμετωπίσει επίκαιρα την κοινή λογική, τη νομική προσέγγιση, την κρίση, την οικονομική κατάσταση και τις ηθικές αξίες που η πολιτεία προσπαθεί να διατηρήσει με τους τρόπους που βρίσκει κατάλληλους. Πιστεύω ότι το ΣτΕ θα δώσει τον καλύτερο εαυτό του …