Το δίκαιο της ταφής δεν είναι ανέκδοτο!

Το δίκαιο της ταφής δεν είναι ανέκδοτο!

Την ίδρυση και λειτουργία της πρώτης στην Ελλάδα Σχολής Επαγγελμάτων Κηδείας (ΣΕΚ), προτείνει το Σωματείο Ιδιοκτητών Γραφείων Τελετών Ελλάδος, προς τα συναρμόδια υπουργεία Παιδείας και Υγείας.
Προτείνεται στη Σχολή οι σπουδαστές να διδάσκονται:

– Ιστορία Κηδείας,
– Κηδεία-Σκηνοθεσία και Πρακτικές
– Το δίκαιο της ταφής
– Βιολογία, Ανατομία
-Γενική Ψυχολογία
– Συμβουλευτική της θλίψης,
-Κοινωνιολογία Κηδείας και Λειτουργία και Διαχείριση Επιχειρήσεων.

Θάψε με αγά μου να αγιάσω λοιπόν και ιδού νέα επαγγελματική ειδικότητα: δίκαιο της ταφής πελατεία και εργασία εξασφαλισμένη