τεράστιες αποζημιώσεις σε δικηγορικές εταιρίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων δικηγόρου

τεράστιες αποζημιώσεις σε δικηγορικές εταιρίες για πλημμελή άσκηση καθηκόντων δικηγόρου

Πρόσφατα έγινε γνωστή αποζημίωση 200 εκ ευρώ κατά δικηγορικής εταιρίας του Τέξας για malpractice. Η εταιρία αυτή λειτουργεί από το 1902 και απασχολεί 400 δικηγόρους. Η κρίση στις μεγάλες εταιρίες επεκτείνεται τώρα και λόγω των τεράστιων αποζημιώσεων που επιδικάζονται σε βάρος τους. Φυσικά στην αμερική ασφαλίζονται υποχρεωτικά.

O  Scott Martin προσέφυγε το 2013 κατά της εταιρίας Andrews Kurth . Η αποζημίωση που του επιδικάσθηκε είναι πραγματικά μεγάλη. Η υπόθεση αφορούσε οικογενειακή διαφωνία δύο αδελφιών. Η μητέρα μεσολάβησε και συνάφθηκε συμφνωνία συμβιβασμού. Ο πελάτης της εταιρίας σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του δικηγόρου του πίστεψε ότι είναι δεσμευτικός ο συμβιβασμός αυτός. Τα δικαστήρια όμως διέψευσαν την συμβουλή του δικηγόρου κρίνοντας ότι είναι μια απλή απόπειρα συμβιβασμού χωρίς νομική δεσμευτικότητα.

Η δικηγορική εταιρία είχε χρεώσεις 6 εκ ευρώ για παροχή νομικών υπηρεσιών τον πελάτη αυτό.

Παρότι στην Ελλάδα ανάλογες δίκες δεν έχουν προκύψει ακόμη μετά τις υποθέσεις που αφορούν σε κακή πρακτική των γιατρών δεν μπορούμε παρά να περιμένουμε ανάλογες εξελίξεις.