ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΗΘΗ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ

Αναμένοντας να διαβάζουμε το πλήρες κείμενο της απόφασης ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα:
Συνταγματικό, νόμιμο και σύμφωνο με το πρώτο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε με δυο αποφάσεις της η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το «κούρεμα» (PSI) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που έγινε για «λόγους δημοσίου συμφέροντος» τον Μάρτιο.

Συγκεκριμένα η Ολομέλεια του ΣΤΕ με τις υπ. αριθμόν 1116 και 1117/2014 απέρριψε κατά πλειοψηφία 31 υπέρ και 7 ή 8 κατά, ανάλογα με το νομικό ζήτημα που τέθηκε προς ψηφοφορία) όλους τους ισχυρισμούς των περίπου επτά χιλιάδων ομολογιούχων (φυσικών προσώπων, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, ΕΔΟΕΑΠ, φαρμακευτικών εταιρειών, ΤΕΙ Καβάλας, κ.λπ.). Οι ομολογιούχοι υποστήριζαν ότι με το PSI είχαν απώλεια κεφαλαίου 53,5%.

Όπως επισημαίνει το δικαστήριο ι ο νόμος 4050/2012 που προβλέπει τη διαδικασία «αντικατάστασης των τίτλων εκδόσεως ή εγγυήσεως του Ελληνικού δημοσίου με νέους τίτλους» προβλέφθηκε για λόγους δημοσίου συμφέροντος και με την αντικατάσταση αυτή, μειώθηκε το δημόσιο χρέος.

«Ο Νόμος για το κούρεμα των ομολόγων, δεν θεσπίστηκε κατά τρόπο αυθαίρετο από το νομοθέτη, αλλά συμφώνα με τα διεθνή συναλλακτικά ήθη, όπως αυτά εξελίσσονται» τονίζει η Ολομέλεια, αν και γι΄αυτό το θέμα μειοψήφησαν 7 δικαστές.

Το δικαστήριο επισημαίνει ότι με τη δικαστική απόφαση το κούρεμα των ομολόγων, δεν προσκρούει στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος, που κατοχυρώνει την αρχή του κράτους δικαίου, στην έννοια του οποίου περιλαμβάνεται η ασφάλεια του δικαίου στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά ούτεπαραβιάζει και το άρθρο 5 του Συνταγματικού χάρτη που κατοχυρώνει το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν ελεύθερα οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας.

Επισημαίνει τέλος   ότι το κούρεμα των ομολόγων δεν προσκρούει στη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4), γιατί ήταν γενική η ρύθμιση που έγινε, αλλά ούτε και το άρθρο αυτό (4) επιβάλει στο Δημόσιο να επιφυλάσσει ιδιαίτερη ευνοϊκή μεταχείριση σε ορισμένους πιστωτές επί τη βάση των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα διεθνή συναλλακτικά ήθη λοιπόν στο προσκήνιο του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων? να διαβάσουμε πρώτα την απόφαση!