Τατουάζ και γενειάδες

Τατουάζ και γενειάδες

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι ένστολοι μπορούν να έχουν τατουάζ, αλλά όχι σε εμφανές σημείο του σώματός τους και η απεικόνιση του να μην προκαλεί. Επίσης, θα πρέπει να είναι συμβατό με την ουδετερότητα που το Σύνταγμα επιβάλλει για τους ενστόλους.

Ειδικότερα, το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 1722 και 1723/2014 αποφάσεις του δικαίωσε δύο ειδικούς φρουρούς οι οποίοι διεγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ, καθώς έκρινε ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα και την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται να προβλεφθεί νομοθετικά ότι το τατουάζ «συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου από τον διαγωνισμό για την πρόσληψη ειδικών φρουρών, εφόσον όμως αυτό είναι και με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανές και επί πλέον οι σχετικές απεικονίσεις ως εκ του περιεχομένου του είτε αναιρούν την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα ουδετερότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου είτε προκαλεί κατά τρόπο ο οποίος δεν συνάδει προς την ιδιότητα και τα καθήκοντά τους».

Eπίσης, σύμφωνα με το σκεπτικό των δικαστών «μόνη η ύπαρξη δερματοστιξίας δεν αποτελεί λόγο αποκλεισμού από την σχετική διαδικασία επιλογής», αλλά απαιτείται να συντρέχουν και όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή να είναι με την ενδυμασία εξωτερικά εμφανής, κ.λπ. Επομένως, καταλήγουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, πρέπει να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις ακυρώσεως των δύο υποψηφίων ειδικών φρουρών οι οποίοι διεγράφησαν από τον πίνακα επιτυχόντων επειδή είχαν τατουάζ και να ακυρωθούν ως μη νόμιμα αιτιολογημένες οι παραλείψεις των προσλήψεων τους.

Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών σχετικά με την υπόθεση είχε αποφανθεί ότι η υπουργική απόφαση που δεν επιτρέπει να προσλαμβάνονται ως ειδικοί φρουροί όσοι έχουν τατουάζ είναι συνταγματική, λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων τους και η διαγραφή τους από τους καταλόγους των επιτυχόντων, είναι νόμιμη.

Αντιθέτως, το ΣτΕ έκρινε ότι η εφετειακή απόφαση δεν είναι ορθή και ακύρωσε την παράλειψη προσλήψεως των δυο υποψηφίων ειδικών φρουρών.

Σε καλή εποχή ήρθε η απόφαση αυτή καθώς το τατουάζ πλέον έχει γίνει κοινός τόπος.
Λές λίγα χρόνια αργότερα να επιβάλλεται και η γενειάδα στις κυρίες? Μπορώ να φαντασθω αρκετές που θα ανακουφιστούν μην έχοντας να αποτριχώνονται τακτικά!