ταλάκ, ταλάκ, ταλάκ

ταλάκ, ταλάκ, ταλάκ

Μία πρόσφατη απόφαση επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η απονομή δικαιοσύνης παραμένει αγαπητή και περιζήτητη ακόμη και όταν σπανίζει. Ο μουσουλμανικός τρόπος προφορικού διαζυγίου σύμφωνα με το δίκαιο της Σαρία και ειδικότερα σύμφωνα με τη Σχολή Χανάφι με την αναφορά της λέξης ταλάκ τρείς φορές αποτελεί αντικείμενο συζήτησης εδώ και χρόνια, παράδειγμα στα αμφιθέατρα της δύσης και παγιωμένη πρακτική που ισχύει σε πολλές χώρες. Ο μουσουλμανικός νόμος δεν είναι κοινός ως προς το ζήτημα αυτό σε όλα τα μουσουλμανικά κράτη ας σημειωθεί.

Αντισυνταγματική έκρινε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας την πρακτική του «αυτόματου» διαζύγιο, αλλιώς «talaq», σηματοδοτώντας μία μεγάλη νίκη για τα δικαιώματα των γυναικών και των φεμινιστικών οργανώσεων στη χώρα στο πλαίσιο των δυτικών αξιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ενστερνίζονται σταδιακά πολλές χώρες της Ασίας. Η Ινδία είναι μια καλή περίπτωση για τέτοια πειράματα καθώς αποδέχεται το θρησκευτικό πλουραλισμό. Η πρώτη απόφαση για το θέμα εκδόθηκε το 2015.

Στην ακροαματική διαδικασία μάλιστα συμμετείχαν πέντε δικαστές που προέρχονται από τις επικρατέστερες θρησκείες της Ινδίας: τον ινδουισμό, το ισλάμ, τον χριστιανισμό, τον ζωροαστρισμό και τον σιχισμό.

Με μία πλειοψηφία 3-2 το Δικαστήριο καταδίκασε το διαζύγιο αυτού του είδους, λέγοντας ότι «δεν είναι αναπόσπαστο μέρος του Ισλάμ και παραβιάζει την συνταγματική ηθική». Οι δύο δικαστές που μειοψήφησαν τόνισαν ότι η πρακτική θα πρέπει να παγώσει για έξι μήνες και η κυβέρνηση να θεσπίσει νόμο για την ρύθμιση της πρακτικής μέχρι τότε.«Ελπίζουμε ότι το νομοθετικό σώμα θα λάβει υπ’ όψιν τον Μουσουλμανικό Προσωπικό Νόμο ενώ θα νομοθετεί (σσ.σχετικά με την δικαστική απόφαση). Όλα τα κόμματα θα πρέπει να αφήσουν την πολιτική και να αποφασίσουν για αυτό», ανέφερε το δικαστήριο.

Το τριπλό talaq θεωρείτο νόμιμο για τους μουσουλμάνους σύμφωνα με το σύνταγμα, αλλά αρκετές γυναίκες που τούς έχουν χωρίσει με αυτόν τον τρόπο οι σύζυγοί τους, και μάλιστα άλλοι μέσω Skype ή WhatsApp, χαρακτήρισαν αμφιλεγόμενη αυτήν την 1400 ετών πρακτική. Η πρόσφατη απόφαση έκρινε ότι αντίκειται στα άρθρα 14 και 21 του Ινδικού Συντάγματος.

Το κοσμικό κράτος στην Ινδία, όπως αυτό ορίζεται από το Σύνταγμα της χώρας, θεωρεί όλες τις θρησκείες ίσες. Κάθε θρησκευτική κοινότητα τηρεί και εφαρμόζει διαφορετικούς κανόνες για θέματα όπως ο γάμος, το διαζύγιο και τα κληρονομικά. Έτσι δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για έναν ινδουιστή και έναν μουσουλμάνο. Το δίκαιο της Σαρία εφαρμόζεται για τους μουσουλμάνους από το 1947 αλλά υπάρχει η δυνατότητα πολιτικού γάμου για το σύνολο του πληθυσμού της χώρας από το 1954.

Οι ινδουιστές τάσσονται εδώ και καιρό υπέρ ενός ενιαίου αστικού κώδικα, όμως η μουσουλμανική κοινότητα αντιτίθεται σε κάτι τέτοιο καθώς φοβάται ότι οι θρησκευτικές μειονότητες θα χάσουν τους ιδιαίτερους κανόνες τους και ότι θα υπερισχύσουν οι ινδουιστές, που αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού.

O θερμός τρόπος αποδοχής της απόφασης αυτής από τον τύπο αναδεικνύει μια σημαντική σύγκρουση αξιών και μία νίκη από την πλευρά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη δυτική αντίληψη.

Τα ονόματα των δικαστών είναι  Chief Justice JS Khehar, Justices Kurian Joseph, Rohinton Fali Nariman, Uday Umesh Lalit and Abdul Nazeer.