ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΈΤΩΝ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΈΤΩΝ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΣτΕ.Ολ 3341/2013 : “Τακτοποίηση” αυθαίρετων κατασκευών ν. 4014/2011 – Αναστολή κατεδάφισης – Προστασία περιβάλλοντος – Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης – Αίτηση ακύρωσης -. Περίληψη: Δεκτή η αίτηση ακύρωσης με την οποία προσβάλλονται οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες τίθενται γενικοί όροι και προϋποθέσεις για την «τακτοποίηση» αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων μεταβολών χρήσεων και θεσπίζεται διαδικασία υπαγωγής στις σχετικές διατάξεις του ν. 4014/2011, από την οποία επηρεάζεται το οικιστικό περιβάλλον. Αντισυνταγματικές οι διατάξεις δυνάμει των οποίων εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες υπουργικές αποφάσεις σχετικά με την ευχερέστερη από άποψη διαδικασίας και αποδεικτικών μέσων υπαγωγή αυθαίρετων κατασκευών στο μέτρο της αναστολής κατεδάφισης. Αντίθεση με το άρθρο 24 Σ. Εισπρακτικοί και μόνο σκοποί δεν θα ήταν δυνατόν να θεμελιώσουν λόγω δημοσίου συμφέροντος που θα δικαιολογούσε τη θέσπιση ρυθμίσεων με ευρύτατες συνέπειες σε βάρος του περιβάλλοντος όπως οι επίμαχες (Αντίθετη μειοψηφία). Διαβάστε το κείμενο της απόφασης στο dsa.gr