Σύμφωνες με το Σύνταγμα οι περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών σύμφωνα με το ΣτΕ

Σύμφωνες με το Σύνταγμα οι περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών σύμφωνα με το ΣτΕ

 Σύμφωνες με τις συνταγματικές επιταγές που κατοχυρώνουν την ισότητα, την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία είναι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις αποδοχές μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), έκρινε με απόφασή του το ΣΤ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Παρ’ όλα αυτά, η όλη υπόθεση παραπέμφθηκε από το ΣΤ’ Τμήμα στην Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου για οριστική κρίση.
Ειδικότερα, με απόφασή του το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές που είχαν καταθέσει μέλη ΔΕΠ ζητώντας να κηρυχθούν αντισυνταγματικές οι μειώσεις που επήλθαν στις αποδοχές τους από 1.8.2012 έως 30.4.2013 (τότε κατατέθηκε η προσφυγή). Οι περικοπές στις αποδοχές τους επιβλήθηκαν βάσει του Ν. 4093/012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016) και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των προσφευγόντων δεν ήταν οι πρώτες.
Όπως ανέφεραν στις αιτήσεις τους μέλη ΔΕΠ, οι αποδοχές τους είχαν υποστεί προηγούμενες αλλεπάλληλες μειώσεις (βάσει προγενέστερων νόμων), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ασκήσουν τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα, ούτε όμως και να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσής τους. Μάλιστα, ζητούσαν να αποζημιωθούν τρεις καθηγητές Ιατρικής, Φιλοσοφικής και Οδοντιατρικής με ποσά από 3.426 έως 6.801 ευρώ.
Το ΣΤ’ Τμήμα του ΣτΕ εξετάζοντας την υπόθεση έκρινε ότι οι μειώσεις στις αποδοχές μελών ΔΕΠ επιβλήθηκαν για λόγους δημόσιου συμφέροντος λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Δέχονται, πάντως, ότι το Σύνταγμα επιτάσσει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση για τα μέλη ΔΕΠ λόγω της φύσης των καθηκόντων τους.
Όμως – προσθέτουν στην απόφασή τους οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί – ο χαρακτηρισμός των μελών ΔΕΠ ως δημόσιων λειτουργών και η υποχρέωση ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισής τους δεν επιβάλλει τη μισθολογική εξομοίωσή τους με τους δικαστικούς λειτουργούς ή άλλες κατηγορίες εργαζομένων που συνδέονται με τον πυρήνα της κρατικής εξουσίας. Για τις κατηγορίες αυτές, στις οποίες συγκαταλέγονται και οι στρατιωτικοί, όπως σημειώνει το ΣτΕ, προβλέπονται δεσμεύσεις απασχόλησης, ειδικές συνθήκες εργασίας που συνεπάγονται κινδύνους, απαγορεύσεις, περιορισμούς δικαιωμάτων, όπως οι στρατιωτικοί.
Επιπλέον, το ΣΤ΄ τμήμα του ΣτΕ δέχθηκε πως το μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ, μετά την τελευταία μείωση αν και διαμορφώνεται σε μη ικανοποιητικά επίπεδα, δεν είναι τέτοιο που να μην διασφαλίζει στους προσφεύγοντες ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης ή να μην τους επιτρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.
Παρ’ όλα αυτά το ΣΤ΄ Τμήμα του ΣτΕ έκρινε ότι η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί στην Ολομέλεια λόγω της σπουδαιότητας νομικών θεμάτων σχετικά με τη συμφωνία των διατάξεων με το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). (tanea.gr)