Σύγκλιση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

Σύγκλιση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας

 Συγκαλείται, το ερχόμενο Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στις 14.00, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα κρίσιμα προβλήματα που απασχολούν το δικηγορικό σώμα.

Η Ολομέλεια θα ασχοληθεί με τον νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, (Κ.Πολ.Δ.) που τίθεται σε ισχύ την 1.1.2016 και για τον οποίο ο νομικός κόσμος της χώρας έχει εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή του. Για το θέμα αυτό έχουν προσκληθεί να παραστούν στην Ολομέλεια οι πρόεδροι των τριμελών συμβουλίων διοίκησης των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας, ώστε να καταγραφούν και να καταδειχθούν τα σοβαρά, εγγενή και ανυπέρβλητα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του νέου Κ.Πολ.Δ.

Επίσης, η Ολομέλεια θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, ενόψει και του επικείμενου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, τα ασφαλιστικά ζητήματα των δικηγόρων όπως διαμορφώνονται μετά την πρόσφατη κατάργηση ευνοϊκών διατάξεων για τις εισφορές των ασφαλισμένων και θα ενημερωθεί για την οικονομική κατάσταση των Ταμείων.

Τη συνεδρίαση θα απασχολήσουν επίσης και οι αναγκαίες αλλαγές στον νέο Κώδικα Δικηγόρων.