ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Δικαίου Τεχνολογίας και Κατασκευών (ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)

Βαλαωρίτου 9, Αθήνα 10671

τηλ: 210 3611390 – 210 3634333 / φαξ: 210 3635194

Email: info@emediteka.org

24 IANOΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

«ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»

18.00 – 18.15 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ

18.15 – 18.30 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Ιωάννης Αδαμόπουλος, δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Παναγιώτης Βερβενιώτης, δικηγόρος, Γενικός Γραμματέας ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

18.30 – 19.15 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Συντονιστής: Ιωάννης Βασαρδάνης, δικηγόρος, Α. Βασαρδάνης & Συνεργάτες, Ταμίας

ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

Εισηγήσεις: «Αλλαγές στο καθεστώς σύναψης συμβάσεων στους τομείς κοινής ωφέλειας

(ύδωρ, ενέργεια, μεταφορές, ταχυδρομικές υπηρεσίες)»

Σπύρος Παναγόπουλος, LLM Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΔΕΟΔ,

μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

«Το Σχέδιο της Οδηγίας για την Ανάθεση Συμβάσεων Παραχώρησης: μια

απόπειρα νοικοκυρέματος»

Λέανδρος Σλάβης, project director ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε., Ειδικός

Γραμματέας ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

«Νέες ρυθμίσεις της Πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2011/0438/COD)

σε σχέση με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.»

Ευάγγελος Μαρίνης, Πάρεδρος ΝΣΚ

Παρεμβάσεις: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Πρόεδρος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

Ευαγγελία Κουτούπα Ρεγκάκου, καθηγήτρια Νομικής Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ

Ντίνος Ρόβλιας, δικηγόρος, δικηγορικό γραφείο Χ. Ρόβλιας, μέλος ΔΣ

ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ