ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση (εκδήλωση)
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει επιστημονική εκδήλωση με θέμα “Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Μία γενική θεώρηση” την Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013, ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π. (Ηρώων Πολυτεχνίου 47, Πειραιάς). Συντονισμός: Ειρήνη Σταματούδη, LL.M., Ph.D. Δικηγόρος, Δ/ντρια Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). Ομιλητές: Κωνσταντίνος Αμπατζής, M.Sc. Biochem. pharm., M.B.A. Δ/ντης Καταθέσεων και Χορηγήσεων Τίτλων Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Ευρεσιτεχνίες και Βιομηχανικό Σχέδιο, Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος, Νομικός Δ/νσης Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Σήματα, Μαρία Γ. Σινανίδου, Int.IP.LL.M. Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) Πνευματική Ιδιοκτησία. Θα επακολουθήσει συζήτηση.