Συνέχιση πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως 15.04.2016

Συνέχιση πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως 15.04.2016

Η Συντονιστική Επιτροπή Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συνήλθε στην έδρα του Δ.Σ.Α. σήμερα Τρίτη 29.03.2016 επανεξέτασε το ζήτημα του Ασφαλιστικού και αποφάσισε ομόφωνα:

α) Την παράταση της πανελλαδικής αποχής δικηγόρων έως και την Παρασκευή 15.04.2016.

β) Τη σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος την Πέμπτη 14.04.2016 στις 4μμ στα γραφεία του ΔΣΑ.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται σχετικά με το πλαίσιο αδειών που θα αναρτηθεί μετά τη λήψη σχετικής απόφασης

 

Η συνέχιση της αποχής προβληματίζει ιδιαίτερα όπως και η στάση της κυβέρνησης η οποία διατηρεί το καθεστώς αυτό για τόσο καιρό χωρίς διεξαγωγή διαλόγου ή ψήφιση νόμου. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι ακόμη και κατά την συζήτηση στη Βουλή για τη Δικαιοσύνη το θέμα δεν ετέθη ολωσδιόλου, παρότι στο παρελθόν ακόμη και ο πρόεδρος του ΣτΕ κ. Μενουδάκος αλλά και άλλοι ανώτατοι δικαστές συνέδεσαν την αρνησιδικεία και την καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης με τις “δικηγορικές απεργίες” και όχι με άλλα αίτια συνδεόμενα με τη λειτουργία της δικαιοσύνης.