συνέδριο νομικής τεκμηρίωσης

συνέδριο νομικής τεκμηρίωσης

6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΑΜΘ διοργανώνει το
6ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Νομικής Τεκμηρίωσης Κοινωνικοοικονομικών Θεμάτων:
Επιχειρηματικές & Ηλεκτρονικές Συναλλαγές
το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα
στις 19 – 20 Φεβρουαρίου 2016
στο Ξενοδοχείο Lucy
Δείτε το Πρόγραμμα