Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις

Συνέδριο για τις δημόσιες συμβάσεις

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση της Ενωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων αύριο που δίνει το λόγο στους νέους πρωταγωνιστές της εποχής για τις δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή το Ελεγκτικό Συνέδριο, την ΕΑΑΔΗΣΥ και το νεαρό συνάδελφο Ιωάννη Κίτσο του οποίου τον πατέρα γνωρίζαμε όλοι στο παλαιό ΥΠΕΧΩΔΕ ως διευθυντή παραχωρήσεων και είναι ευχάριστο να αξιοποιείται η γνώση που αποκόμισε από εκεί ο γιός ακόμη και σε επίπεδο εμπειρίας και ακουσμάτων. Αλλωστε βρισκόμαστε και εν αναμονή εξελίξεων ως προς το ζήτημα του καθεστώτος των δημοσίων συμβάσεων αφού έρχεται Μάρτης και ο θερινός νόμος πρόκειται κατά το γράμμα του να εφαρμοσθεί. Στο ΔΣΑ λοιπόν αύριο στις 6

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ)
www.dimosiodikaio.gr
«ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΩΝ (ΕΕΔ) 2015 ΣΤΟ ΔΣΑ
Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΣΑ (1ος όροφος, Ακαδημίας 60)
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, 18:00 – 20:00: Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Ομιλητές:
Eυαγγελία Ελισάβετ Κουλουμπίνη, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου: “Η υποκατάσταση αναδόχου κατά την εκτέλεση σύμβασης δημοσίου έργου ή μελέτης, σύμφωνα με την νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.”
Δημήτριος Ράικος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ., Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ: “Οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και η σημασία του συντονιστικού της ρόλου στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων”
Ιωάννης Δ. Κίτσος, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος: “Οι δημόσιες συμβάσεις παραχώρησης στην Ευρώπη. Η νέα Οδηγία 2014/23/ΕΕ για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε έργα και υπηρεσίες”.
Συντονιστής: Ηλίας Μικρουλέας, Δ.Ν. Πανεπιστημίου Μονάχου, Δικηγόρος