Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συμφωνία συμβιβασμού με την Siemens

Στην Ολομέλεια του ΣτΕ η συμφωνία συμβιβασμού με την Siemens

 ο Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθ. 3930/2015 απόφασή του παρέπεμψε στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να κρίνει την συνταγματικότητα και τη νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού» που ολοκληρώθηκε το 2012 μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της Siemens.

Ειδικότερα, το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ με πρόεδρο την Ειρήνη Σάρπ και εισηγητή τον πάρεδρο Νίκο Μαρκόπουλο λόγω της μείζονος σπουδαιότητας των ζητημάτων που ανακύπτουν από «συμφωνία συμβιβασμού» παρέπεμψε το ζήτημα στην Ολομέλεια του ΣτΕ για οριστική κρίση.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ καλείται να κρίνει την συνταγματικότητα ή μη των διατάξεων του νόμου 4072/2012 που αφορά την επίμαχη «συμφωνία συμβιβασμού».
Ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ ορίστηκε εισηγητής της υπόθεσης ο σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνος Κουσούλης.
Το Δ΄ Τμήμα έκανε δεκτό ότι έχουν έννομο συμφέρον να προσφύγουν στην Δικαιοσύνη και να αμφισβητήσουν την συνταγματικότητα και την νομιμότητα της «συμφωνίας συμβιβασμού», οι φορολογούμενοι και το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι».
Στην δικαστική απόφαση σημειώνεται ότι η Siemens από τις δεσμεύσεις που αποδέχθηκε με την υπογραφή της «συμφωνίας συμβιβασμού», δεν έχει ακόμη υλοποίηση τους όρους που αφορούν τις επενδύσεις της γερμανικής εταιρείας στην Ελλάδα και την παροχή 90 εκατ. ευρώ για «υποστήριξη φορέων και δραστηριοτήτων της Ελληνικής Δημοκρατίας».
Εξάλλου, το ΣτΕ έκρινε ότι είναι το αρμόδιο δικαστήριο να εξετάσει τη νομιμότητα της επίμαχης συμφωνίας και όχι τα Πολιτικά δικαστήρια.
Όπως είναι γνωστό με το νόμο 4072/2012 προβλέφθηκε η «συμφωνία συμβιβασμού» και στην συνέχεια εκδόθηκε απόφαση του υπουργού Οικονομικών (27.8.2102) με το περιεχόμενο της σύμβασης.
Την «συμφωνία συμβιβασμού» υπέγραψαν από το Ελληνικό δημόσιο ο τότε υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, εκ μέρους της Ελληνικής Siemens Α.Ε. ο διευθύνων σύμβουλος Πάνος Ξυνής και ο γενικός νομικός σύμβουλος Robert Sikellis και από την Siemens AG οι γενικοί νομικοί σύμβουλοι Peter Solmssen και Dr Sebastian Brachert.
Σύμφωνα με την «συμφωνία συμβιβασμού» επιλύθηκαν συνολικά όλες οι διαφορές και οι εκκρεμότητες από κάθε είδους αξιώσεις, κ.λπ. που συνδέονται με την δραστηριότητα διαφθοράς, πληρωμές ή υποσχέσεις πληρωμών προς τρίτους ή άλλες παράνομες δραστηριότητες από την πλευρά της Siemens, συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων που διερευνήθηκαν από τις αρχές της Ελλάδος, της Γερμανίας, των ΗΠΑ, κ.λπ.
Στο ΣτΕ έχει προσφύγει το Σωματείο «Έλληνες Φορολογούμενοι» και Έλληνες φορολογούμενοι υποστηρίζοντας ότι η «συμφωνία συμβιβασμού» είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη.
Για μια ακόμη φορά το θεμα της εταιρίας Siemens θα απασχολήσει την ελληνική δικαιοσύνη χωρίς καμία ωστόσο  ουσιαστική απονομή δικαιοσύνης εφόσον η πολιτική συμφωνία συμβιβασμού παραμένει νόμος που ψηφίσθηκε από τη Βουλή.