ΣΤΕ ΟΛ 2187/2014 KΑΙ ΣΤΕ ΟΛ 2188/2014

ΣΤΕ ΟΛ 2187/2014 KΑΙ ΣΤΕ ΟΛ 2188/2014

Δύο αποφάσεις του ΣτΕ ήρθαν σήμερα στα χέρια μας που αποδεικνύουν ότι ενίοτε η απόρριψη  μιας αίτησης ακυρώσεως (που ζητάμε) μπορεί να σημαίνει νίκη κατά κράτος. Πότε? όταν ο δικαστής βρίσκει λύση δίκαιη, ορθή και σωστή αν και το γράμμα του νόμου δεν βοηθά.
Να γίνω περισσότερο ειδική:
Ζητήθηκε με αίτηση ακυρώσεως η ακύρωση πράξεων αποκρατικοποίησης της ΔΕΑΑ και του ΤΑΙΠΕΔ της ΔΕΠΑ ΑΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων στην οποία η ΔΕΠΑ συμπεριλαμβάνεται. Οι αιτούντες ισχυρίσθηκαν ότι έχουν εκκρεμείς διαιτησίες με την ΔΕΠΑ οι οποίες αν προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ θα καταστούν ουσιαστικά άνευ αντικειμένου αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΤΑΙΠΕΔ και ιδίως του άρθ. 2 παρ. 12 του ν. 3986/2012 ορίζεται ότι κάθε περιουσιακό στοιχείο του Ελληνικού Δημοσίου το οποίο μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ περιέρχεται στην κυριότητα, νομή και κατοχή του Ταμείου ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου. Για τυχόν δικαιώματα του επί του περιουσιακού στοιχείου που μεταβιβάζεται στο Ταμείο, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημίωσης έναντι μόνον του Δημοσίου.
Οι αιτούντες ισχυρίσθηκαν ότι όπως είναι η διάταξη και αν κερδίσουν τις διαιτησίες που έχουν δεν θα πάρουν τίποτε αφού κάθε περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται ελεύθερο. Φαντάζεται κανείς τις διατάξεις που επικαλέσθηκαν.
Τι είπε η Ολομέλεια?
Η Ολομέλεια, κάνοντας σύμφωνη ερμηνεία με την ΕΣΔΑ και το Σύνταγμα (σιωπηρά όπως συνηθίζει) απέρριψε τις αιτήσεις ως άνευ εννόμου συμφέροντος καθώς η διάταξη αυτή ΔΕΝ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΛΛΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΛΗΝ ΤΗς ΑΠΟΣΒΕΣΕΩς ΤΥΧΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
Ετσι έταμε τη διαφορά επιτρέποντας σε κάθε οφειλέτη να διεκδικήσει τις οφειλές του αφού  περιόρισε την απόσβεση στα δικαιώματα τρίτων επί των μεταβιβαζομένων μετοχών.
Η ερμηνεία του γράμματος του  νόμου δεν ήταν αυτονόητη και ικανοποίησε απόλυτα τους αιτούντες. Δεν ξέρουμε βέβαια τι γνώμη θα έχουν οι ιδιώτες επενδυτές που μετείχαν σε διαγωνισμούς με την ερμηνεία αυτή αλλά υποθέτουμε θα είχαν δικηγόρους να τους συμβουλεύσουν.
Εισηγητής στις υποθέσεις ο Κ. Πισπιρίγκος