ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑΣ

Dr. ΕΥΔΟΞΙΑ Ζ. ΦΑΣΟΥΛΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΔΙΚ. ΓΡΑΦΟΛΟΓΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΟΥΡΜΠΙΝΟ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 13, ΚΗΦΙΣΙΑ / ΑΘΗΝΑ (Τ.Κ. 145-64)
ΤΗΛ.: +30 – 210 – 8071852, κιν. 6937 – 110141
FAX: +30 – 210 – 8076852
E-MAIL: evdoxiaz.fasoula@yahoo.gr

Ι.«Σεμινάριο Εισαγωγής στην Αναλυτική Γραφολογία (1ος κύκλος)
Διδάσκει: Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα, δικηγόρος – αναλυτική & δικαστική γραφολόγος
Περιεχόμενο: Παρουσιάζονται οι βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές της γραφολογικής επιστήμης κατά την εφαρμογή της για σκοπούς ψυχοδιαγνωστικούς.
Ειδικότερες θεματικές που θα παρουσιαστούν:
Εισαγωγικά περί της γραφολογικής επιστήμης: αρχές & εφαρμογές
Εισαγωγή στο γραφολογικό σημείο και στις γραφολογικές κατηγορίες.
Βασικές αρχές νευροφυσιολογίας, συμβολισμού του χώρου και αρχετυπικού συμβολισμού.
Οι γραφολογικές κατηγορίες της διάταξης, διάστασης, κλίσης και κατεύθυνσης της γραφής.
Οι γραφολογικές κατηγορίες της μορφής, σύνδεσης, ταχύτητας και πίεσης. Οι υφολογικές ιδιαιτερότητες.
Η γραφολογική σύνθεση και το γραφολογικό πορτρέτο προσωπικότητας.
Διάρκεια: 15 ώρες
Έναρξη: 02.11.2013
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: Σάββατο 02.11. / 16.11. / 30.11./ 07.12. / 14.12.2013, 12.45 – 15.45.
Τόπος διεξαγωγής: Γεωργίου Γενναδίου 5, ισόγειο (πάροδος της Ακαδημίας στο ύψος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πλησιέστερη στάση μετρό «Πανεπιστήμιο»)
Κόστος σεμιναρίου (1ου κύκλου): 150 Ευρώ (πληρωμή των 50 Ευρώ με την εγγραφή στο σεμινάριο για την κατοχύρωση της θέσης και εξόφληση μέχρι και μία εβδομάδα προ του τέλους του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου).
Δήλωση συμμετοχής και εγγραφή: έως 30.10.2013
ΙΙ. «Σεμινάριο Εισαγωγής στην Αναλυτική Γραφολογία (2ος κύκλος)
Διδάσκει: Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα, δικηγόρος – αναλυτική & δικαστική γραφολόγος
Περιεχόμενο: Παρουσιάζονται αναλυτικότερα ειδικότερες θεματικές της αναλυτικής γραφολογίας.
Συγκεκριμένες θεματικές που θα παρουσιαστούν:
Ιστορία της γραφολογίας & Οι διάφορες γραφολογικές σχολές (γαλλική, γερμανική, ιταλική)
Γραφολογία και ψυχολογία, ειδικότερα οι τυπολογικές προσεγγίσεις των Jung, A.Teillard και Le Senne
Γραφολογία και ψυχοπαθολογία. Παραδείγματα γραφολογικών πορτρέτων ιδίως ατόμων με αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά ή ψυχική διαταραχή
Εισαγωγή στην εξελικτική / παιδαγωγική γραφολογία
Εισαγωγή στη γραφολογία επαγγελματικού προσανατολισμού
Εισαγωγή στη γραφολογία των οικογενειακών σχέσεων
Διάρκεια: 15 ώρες
Έναρξη: 11.01.2014
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: Σάββατο 11.01. / 25.01. / 01.02./ 15.02. / 22.02.2014, 12.45 – 15.45.
Τόπος διεξαγωγής: Γεωργίου Γενναδίου 5, ισόγειο (πάροδος της Ακαδημίας στο ύψος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πλησιέστερη στάση μετρό «Πανεπιστήμιο»)
Κόστος σεμιναρίου (2ου κύκλου): 150 Ευρώ (πληρωμή των 50 Ευρώ με την εγγραφή στο σεμινάριο για την κατοχύρωση της θέσης και εξόφληση μέχρι και μία εβδομάδα προ του τέλους του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου).
Δήλωση συμμετοχής και εγγραφή: έως 08.01.2014
ΙΙΙ. Σεμινάριο Εισαγωγής στην Αναλυτική Γραφολογία (3ος κύκλος)
Διδάσκει: Δρ. Ευδοξία Ζ. Φασούλα, δικηγόρος – αναλυτική & δικαστική γραφολόγος
Περιεχόμενο: Θα πραγματοποιηθεί μία επαναληπτική παρουσίαση των γενικών και ειδικών θεμάτων της δικαστικής γραφολογίας και θα πραγματοποιηθούν πρακτικές ασκήσεις επ’ αυτών.
Διάρκεια: 10 ώρες
Έναρξη: 01.03.2014
Ημέρα και ώρες παραδόσεων: Σάββατο 01.03. / 15.03. / 29.03./2014, 13.00 – 16.15
Τόπος διεξαγωγής: Γεωργίου Γενναδίου 5, ισόγειο (πάροδος της Ακαδημίας στο ύψος της εκκλησίας της Ζωοδόχου Πηγής, πλησιέστερη στάση μετρό «Πανεπιστήμιο»)
Κόστος σεμιναρίου (3ου κύκλου): 100 Ευρώ (πληρωμή των 30 Ευρώ με την εγγραφή στο σεμινάριο για την κατοχύρωση της θέσης και εξόφληση μέχρι και μία εβδομάδα προ του τέλους του συγκεκριμένου σεμιναριακού κύκλου).
Δήλωση συμμετοχής και εγγραφή: έως 26.02.2014

Παρατηρήσεις:
Η πληρωμή της προκαταβολής για την εγγραφή, καθώς και του λοιπού ποσού του κάθε κύκλου γίνεται με κατάθεση στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΙΒΑΝ: GR 350 110 72 000 000 720 654 189 55 και με αιτιολογία το ονομ/μο του/της συμμετέχοντος/ουσας.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε ομάδα ολιγάριθμων ατόμων.
Εκτός από την προφορική διδασκαλία, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί και γραπτό διδακτικό υλικό.
Το πρόγραμμα ενδέχεται να υποστεί αλλαγές κατόπιν συνεννόησης με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες.
Με το πέρας του κάθε κύκλου θα δίδεται βεβαίωση παρακολούθησης. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η παρακολούθηση του 75% των συνολικών ωρών του κάθε κύκλου.