ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΑΠΌ ΤΟ EPLO- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΠΤΥΧΙΑ ΙΣΟΤΙΜΑ ΑΠΌ ΤΟ EPLO- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

 
Ωρες μετά την κατάθεση των ρυθμίσεων για το επάγγελμα του δικηγόρου και το σάλο για τα περί ΔΟΑΤΑΠ εμφανίσθηκε τροπολογία στη Βουλή που επιτρέπει σε διεθνείς οργανισμούς που μετέχει η Ελλάδα να απονέμουν ισότιμους τίτλους σπουδών ΑΕΙ.
Η τροπολογία εδώ:
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Epexergasia-stis-Epitropes?law_id=8e11159a-6c6b-45c3-af5f-7663735c72f2
Μπορεί κανείς να υποθέσει σε τι αφορά?
Προφανώς!
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
(EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION)
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) είναι διεθνής Οργανισμός με έδρα την Αθήνα που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών από την διεθνή Σύμβαση της Αθήνας, της 27ης Οκτωβρίου 2004. Αποτελεί συνέχεια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου Δικαίου που ιδρύθηκε το 1995. Στις 21 Ιουνίου 2007 ετέθη σε ισχύ η ίδρυση του EPLO μετά την γνωστοποίηση από τρία κράτη (της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Ιταλίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου) ότι οι απαιτούμενες διαδικασίες κύρωσης -σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού και βάσει των εθνικών νομοθεσιών- είχαν ολοκληρωθεί.

H Διάταξη αυτή αφορά προδήλως τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου!
Με το καλό λοιπόν και το νέο μας ιδιωτικό πανεπιστήμιο!
Ψηφίζεται από στιγμή σε στιγμή…

Τελικώς δεν ψηφίζεται αφού όπως πληροφορούμεθα η τροπολογία αποσύρθηκε. Αξίζει να δει κανείς τα Πρακτικά της Βουλής και να προσέξει την εισηγητική έκθεση που αναφέρεται σε διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ κλπ αντί να μιλήσει με ειλικρίνεια. Η αιτιολογία του νόμου θέλει κάποιο κουράγιο και τον αρμόδιο Υπουργό παρόντα.