ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΣΠΕΡΙΔΑ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΗΛΙΑ ΚΡΙΣΠΗ &
ΔΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΑΜΑΡΑ-ΚΡΙΣΠΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Πρόσκληση σε ΕΣΠΕΡΙΔΑ με θέμα:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΘΟΡΑ – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ

σ τ η ν
Αίθουσα «Δρακοπούλου» του Πανεπιστημίου Αθηνών
(κεντρικό κτίριο, Πανεπιστημίου 30)

Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014,
ώρα 6.00 μ.μ.

ΑΙΓΙΔΑ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
 Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών
 Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητή Ηλία Κρίσπη και Δρ. Αναστασίας Σαμαρά-Κρίσπη
 Συμβουλευτικό Σώμα του Εθνικού Συντονιστή κατά της Διαφθοράς

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 6.00 μ.μ.
Κήρυξη έναρξης των εργασιών από τον Εθνικό Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Ιωάννη Τέντε, επίτιμο Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
 Ιωάννης Τέντες, Εθνικός Συντονιστής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου ε.τ.
 Δρ. Αναστασία Σαμαρά-Κρίσπη, εκ μέρους του Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθηγητού Ηλία Κρίσπη
 Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Συμβουλευτικού Σώματος κατά της Διαφθοράς

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:
Δρ. Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη,
Πρόεδρος Ιδρύματος Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Ηλία Κρίσπη

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:
Πρώτο Μέρος: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ομότ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών υρωπαίος Διαμεσολαβητής 2003-2013.
• Λέανδρος Ρακιντζής, Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
• Αντώνης Μακρυδημήτρης, Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης Πανε-πιστημίου Αθηνών
• Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος «Διεθνούς Διαφάνειας–Ελλάς»

Δεύτερο Μέρος: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
• Αντώνης Μπρεδήμας, Ομότιμος Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου Πανεπιστημίου Αθηνών
• Δρ. Αναστάσιος Γουργουρίνης, Λέκτορας (εκλ.) Νομικής Σχολής Πα-νεπιστημίου Αθηνών

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
• Δημήτριος Ζιούβας, Λέκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Μέλος του Συμβουλευτικού Σώματος κατά της Διαφθοράς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:
• Νέστωρ Κουράκης, Καθηγητής Εγκληματολογίας Νομικής Σχολής Αθηνών, Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος για την Καταπολέ-μηση της Διαφθοράς

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Χορηγούνται Βεβαιώσεις Παρακολούθησης