προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις κοινοτικές οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις

η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολές σε 21 κράτη μέλη που δεν ενσωμάτωσαν ακόμη τις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης 2014/24 και 2014/23 αντίστοιχα. Η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη που έχουν καθυστερήσει την ενσωμάτωση να σπεύσουν καθώς η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 18η Απριλίου 2016.

Η επιστολή έχει χαρακτήρα προειδοποιητικής επιστολής και αφορά τις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Κύπρος, ΛΕττονία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Φινλανδία, Ισπανία και Σουηδία.