ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση σε εκδήλωση της Νίκης που πάντα δραστήρια και δυναμική μας εκπλήσσει

Διαλέξεις της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας: Νομικοί και ηθικοί προβληματισμοί στο Διαδίκτυο

Στις Πέμπτη, 16 Μαΐου στις 7:00 μ.μ., Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντ. Τρίτσης

Ομιλήτρια: Φερενίκη Παναγοπούλου-Κουτνατζή
Αντιμετωπίζοντας το Διαδίκτυο όχι ως κακό προς εξορκισμό, αλλά ως ευλογία προς αξιοποίηση, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και μονόδρομο για την έξοδο από την κρίση επιχειρείται στο πλαίσιο της παρούσης εισηγήσεως η ανάλυση των κινδύνων που αυτό ενέχει χωρίς καμία δαιμονοποίηση αυτών, αναζητώντας παράλληλα μεθόδους επιλύσεώς τους τόσο σε επίπεδο νομοθεσίας όσο και σε επίπεδο ηθικής. Κεντρικό ερώτημα των αναζητήσεων είναι εάν οι υπάρχοντες κανόνες δικαίου και ηθικής είναι σε θέση να τους αντιμετωπίσουν. Κοινό χαρακτηριστικό των εν λόγω κινδύνων είναι ότι προϋπήρχαν μεν του κυβερνοχώρου, αλλά πολλαπλασιάστηκαν με τη δημιουργία αυτού. Πρόκειται για α) την εισβολή στην ιδιωτική σφαίρα, β) το δικαίωμα στη λήθη και γ) την ελευθερία της ανωνυμίας και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει. Τα ερωτήματα που θα αναλυθούν είναι εάν η προστασία της ιδιωτικότητας είναι συμβατή με το Διαδίκτυο και ποια προσδοκία προστασίας της ιδιωτικότητας έχει κάποιος που αναρτά από μόνος του πληροφορίες για τον εαυτό του σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, όπως το Facebook. Περαιτέρω, είναι δυνατόν να διαγράψει κάποιος το παρελθόν του στο Διαδίκτυο επιχειρώντας να αναδομήσει τη ζωή του κάνοντας μία νέα αρχή; Μπορεί ο εγκληματίας που εξέτισε την ποινή του να απαιτήσει να διαγραφεί από το Διαδίκτυο οποιαδήποτε αναφορά στον πρότερο βίο του; Τέλος, μέχρι ποίου βαθμού είναι ανεκτή η ανωνυμία στο Διαδίκτυο; Μπορώ να γράφω ο,τιδήποτε κρυμμένη πίσω από ένα ανώνυμο προσωπείο, διασύροντας τους πάντες; Μήπως αυτή η σχεδόν απόλυτη ελευθερία του Διαδικτύου πρέπει να καταστήσει ωριμότερους τους χρήστες του όσον αφορά στην αξιολόγηση των πληροφοριών που διαβάζουν; Υπό αυτό το πρίσμα, είναι επιτρεπτή η πατερναλιστική αντιμετώπιση των χρηστών, δεδομένων των κινδύνων που ελλοχεύει το Διαδίκτυο; Ζητήματα που αποτελούν ειδικότερες εκφάνσεις της ανθρώπινης αξίας, του δικαιώματος στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, της προστασίας του ιδιωτικού βίου και της ελευθερίας εκφράσεως και πληροφορήσεως. Και ναι μεν το δίκαιο έπεται του εγκληματία, αδύνατο να παρακολουθήσει πάντοτε τις τεχνολογικές εξελίξεις, δεν σημαίνει το αυτό και με τους κανόνες ηθικής που δύνανται να προσαρμόζονται στις εκάστοτε αλλαγές των συνθηκών ζωής.