Πρακτικό Διοικητικής Ολομέλειας του ΣτΕ αρ. 9/2014

Πρακτικό Διοικητικής Ολομέλειας του ΣτΕ αρ. 9/2014

Δημοσιεύθηκε σήμερα το πρακτικό αρ. 9/2014 της διοικητικής Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για  τη διαιτησία στα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
Η διοικητική Ολομέλεια θεωρείο ότι δεν μπορεί να ορίσει επιδιαιτητή όπως προβλέπει ο νόμος με μεγάλη μειοψηφία.
Το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σύνθετο καθώς ο νόμος συνεχίζει να ισχύει και να διέπει 18 όπως αναφέρει το Πρακτικό εκκρεμείς διαφορές για τις οποίες έχουν ορισθεί διαιτητές.
Η πολιτική δικονομία προσφέρει λύσει φυσικά αλλά δεν μπορεί κανεί παρά να προβληματισθεί για το χρόνο ιδίως που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τοποθέτηση του δικαστηρίου η οποία πάντως δεν συνιστά δικαστική απόφαση.