Ποιοί είναι οι επικερδέστεροι τομείς του δικαίου:Τί δείχνει έρευνα γερμανικού ινστιτούτου

Ποιοί είναι οι επικερδέστεροι τομείς του δικαίου:Τί δείχνει έρευνα γερμανικού ινστιτούτου

 Σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε το έγκυρο γερμανικό νομικό portal Legal Tribune Online, προκύπτουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τους πιο αποδοτικούς κλάδους του δικαίου στη Γερμανία. Στη στατιστική έρευνα γίνεται σύγκριση των διαφόρων τομέων νομικής εξειδίκευσης σε συνάρτηση με το ύψος της αμοιβής που κερδίζει ο δικηγόρος από τον πελάτη του για κάθε υπόθεση ανά αντίστοιχο κλάδο δικαίου. Ειδικότερα στη Δυτική Γερμανία το 2010 κατά μέσο όρο οι ελεύθεροι δικηγόροι έλαβαν τις εξής αμοιβές ανά κλάδο δικαίου: α) από Εργατικό, Αστικό και Δημόσιο Δίκαιο περίπου 1000 ευρώ, από Ποινικό και Δίκαιο Κοινωνικής Πρόνοιας (Sozialrecht) περίπου 700 ευρώ, από Δίκαιο Αλλοδαπών και Ασύλου περίπου 500 ευρώ, ενώ επικερδέστεροι τομείς αναδεικνύονται με μεγάλη διαφορά το Φορολογικό και το Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο με αμοιβή πάνω από 2000 ευρώ κατά μέσο όρο. Στην Ανατολική Γερμανία οι τιμές είναι σε όλους τους κλάδους μειωμένες σε σχέση με τη Δυτική, ενώ επικερδέστερος κλάδος δικαίου αναδεικνύεται το Δημόσιο Δίκαιο με αμοιβή περίπου στα 1500 ευρώ κατά μέσο όρο. Ακολουθεί το Φορολογικό Δίκαιο με περίπου 1350 ευρώ, το Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο με περίπου 1200 ευρώ, το Αστικό Δίκαιο και Εργατικό Δίκαιο με περίπου 700 ευρώ, το Ποινικό με 600 και τέλος το Δίκαιο Κοινωνικής Πρόνοιας με μόλις 350 ευρώ περίπου.
Παρατηρούμε επομένως και σε σχέση με τις τάσεις που διαμορφώνονται για τα αντικείμενα της δικηγορίας που θα έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους εντολείς και αποδοτικότητα για τους δικηγόρους στο μέλλον, σε ότι αφορά τη Γερμανία τουλάχιστον, ότι το φορολογικό και το οικονομικό/ εμπορικό δίκαιο αποτελούν τους κλάδους που αποφέρουν κατά μέσο όρο τις υψηλότερες αμοιβές στους δικηγόρους, ενώ εντύπωση προκαλεί η μείωση των αποδοχών από υποθέσεις ποινικού δικαίου.
Σημειώνεται τέλος, ότι τα στοιχεία της έρευνας βασίζονται σε δημοσκόπηση σε αντιπροσωπευτικό δείγμα δικηγόρων μέσω του Ινστιτούτου Ελευθέρων Επαγγελμάτων της Νυρεμβέργης, όπου συμμετείχαν 4002 δικηγόροι.