Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων μέχρι 30/6/2014

Παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων μέχρι 30/6/2014

 Eπικυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και εγκρίθηκε η παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ/ΕΤΑΑ και ΕΤΑΑ/ΤΥΔ μέχρι 30/6/2014.