Παιδί και κανόνας δικαίου

Παιδί και κανόνας δικαίου

Mιά σύνοψη της νομολογίας των δικαιωμάτων του παιδιού του 2013 όπως εκφράζεται από το δικαστήριο των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα επέτρεπε σήμερα μια απάντηση στην άποψη της Hilary Clinton ότι η έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού απαιτεί ορισμό και δεν είναι αυτονόητη.
Ομως η άποψη αυτή παραμένει αβέβαιη καθώς τα δικαιώματα των παιδιών στην ουσία τους θίγονται συνεχώς έστω και αν τα ορίσουμε όπως προβλέπει η Συνθήκη.
Η χώρα μας έχει θέση στη σύνοψη αυτή πρωτεύουσα λόγω ιδίως των διακρίσεων στα παιδιά Ρομά. Φαντάζομαι δεν ξεχάσαμε ακόμη την ξανθή Μαρία.
Δεν είναι όμως η μόνη.
Το διεθνές δίκτυο των δικαιωμάτων του παιδιού μας παρέχει πλέον επαρκή πληροφορία για το νομικό καθεστώς των δικαιωμάτων του παιδιού διεθνώς.
Είναι όμως αλήθεια το νομολογιακό ζήτημα μείζον?
οι αντιλήψεις?
η ιστορία που γνωρίζει το παιδί ως υποκείμενο μόνον πρόσφατα?
οι θρησκείες που προσεγγίζουν με ιδιαιτερότητες το παιδί?
O ορισμός του παιδιού είναι το πρώτο βήμα. To ίδιο το παιδί. Οχι απλά το ανήλικο. Οχι το έμβρυο.
Οχι η αστικολογική θέση των κληρονομικών δικαιωμάτων ή του φυσικού προσώπου. Οχι μόνον.
Είναι ομως νωρίς και το γνωρίζουμε όλοι.
Η υπόθεση παιδί παραμένει νεωτερισμός για το δίκαιο. Παιδί και δίκαιο αποτελεί πεδίο έρευνας