Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος και οι Αρχές Δεοντολογίας του

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδος και οι Αρχές Δεοντολογίας του

Ο Σύνδεσμος Δικηγορικών Εταιριών Ελλάδας ιδρύθηκε στις 26 Απριλίου 2010 και αριθμοί ήδη 159 μέλη. Σκοπός του είναι η προαγωγή του θεσμού των δικηγορικών εταιρειών και του δικηγορικού λειτουργήματος εν γένει. Δίνει μια δυναμική παρουσία στο νομικό κόσμο και αναδεικνύει μια νέα μορφή άσκησης της δικηγορίας μέσα από τη συλλογικότητα, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, η οποία λειτουργεί μέσα από σύνθετους θεσμούς και διεθνοποιημένες σχέσεις.

Η δημιουργία νέων θεσμών και η διόγκωση του κανονιστικού πλαισίου απαιτεί αφ’ ενός εξειδίκευση και αφ’ ετέρου συντονισμό νομικών υπηρεσιών μέσω της αντιμετώπισης των σύγχρονων απαιτήσεων με συλλογική δράση. Οι δικηγορικές εταιρείες μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες αυτές και να καθοδηγήσουν τους πελάτες τους στο σωστό σχεδιασμό των σχέσεών τους και στην αποτελεσματική επίλυση των θεμάτων που γεννώνται από τη δραστηριότητά τους.
Οι δικηγορικές εταιρείες αποτελούν εξέλιξη στον τρόπο παροχής των νομικών υπηρεσιών. Αν και ως θεσμός εισήχθη πρόσφατα στην Ελληνική έννομη τάξη, εμφανίζει μια δυναμική που προοδευτικά αυξάνεται, προσαρμοζόμενη βέβαια στα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας, ενώ δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από τις πολυάριθμες και πολυάνθρωπες δικηγορικές εταιρείες του εξωτερικού, που λειτουργούν επιτυχώς από πολλές δεκαετίες.

Πρόεδρος του ΔΣ είναι ο Γιάννης Δρυλλεράκης, αντιπροέδρος ο Λεωνίδας Γεωργόπουλος, Γραμματέας ο Μάριος Μπαχάς και Ταμίας ο Δημήτρης Ζέπος.

Με το ξεκίνημά του έσπευσε να συντάξει Αρχές Δεοντολογίας τις οποίες αξίζει όλοι να δείτε εδώ