ο σημαιοφόρος

ο σημαιοφόρος

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να παίρνει το ζήτημα της σημαίας και η είδηση να ταράσσει τον ήσυχο αύγουστο. Με κλήρωση λοιπόν ο σημαιοφόρος πλέον.  Θα περίμενε κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ να καταργήσει τις παρελάσεις εντελώς. Όμως αυτό δεν έγινε παρότι συζητήθηκε. Διατήρησε την παρέλαση λοιπόν και τροποποίησε το σημαιοφόρο από διακεκριμένο μαθητή που αριστεύει σε τυχαίο πρόσωπο που προκύπτει από κλήρωση. Το προεδρικό διάταγμα  αναφέρει

«Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δύο μαθητές της ΣΤ’ τάξης, o ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και o άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης.

Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και των υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στη ΣΤ΄ τάξη λειτουργούν περισσότερα του ενός (1) τμήματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου».

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Το δίχως άλλο το διάταγμα πέρασε από προκαταρκτικό έλεγχο συνταγματικότητας από τη νομική υπηρεσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι φαίνεται σύμφωνο με το ισχύον Σύνταγμα. Προσωπικά θα είχα κάποιες ενστάσεις ιδίως σε σχέση με το άρθ. 16.2 το οποίο συνδέει την παιδεία με την ανάπτυξη εθνικής συνείδησης και τη διάπλαση της ταυτότητας του πολίτη. Πιο συγκεκριμένα:

‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

………………
2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.
…………………….

Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι σκοπός της παιδείας φυσικά δεν είναι η αριστεία οπότε η εθνική συνείδηση που συνδέεται με το σημαιοφόρο μπορεί να είναι προϊόν τύχης ή κλήρωσης.

Τούτο όμως θα σήμαινε ότι η παιδεία ως βασική αποστολή του κράτους που έχει ως σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή δεν συνδέεται με την αριστεία και τη διάκριση. Είναι τούτο άραγε εφικτό?

Προσωπικά πιστεύω ότι η ρύθμιση του διατάγματος δεν συνάδει με το Σύνταγμα, αν και θεωρώ ότι ο σκοπός του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος ήταν η απαλοιφή κάθε διάκρισης στην παιδεία και μόνο. Πώς όμως τότε θα συνεχισθούν θεσμοί όπως η εισαγωγή με εξετάσεις στο πανεπιστήμιο? Γιατί και αυτή να μην γίνεται με κλήρωση?

Η θερινή ραστώνη προβληματίζει για τη σκοπιμότητα του διατάγματος το οποίο προαναγγέλλει καινοτομίες για τη νέα σχολική χρονιά. Το δίχως άλλο όμως είναι πραγματικά κρίμα για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση που δεν συγκρούστηκε με το θεσμό των παρελάσεων να επιλέγει την ανάδειξη της τύχης στη σημαία. Θυμάμαι πόσο πόνο προξενούσε η κλήρωση μεταξύ ισοβαθμούντων μαθητών. Εχει τύχει μάλιστα να κάνω προσφυγή στο Συνήγορο του Πολίτη για μαθήτρια ΣΤ δημοτικού που έχασε στην κλήρωση ενώ όλοι γνώριζαν ότι το παιδί δεν κληρώθηκε απλά ήταν παιδί μονογονεϊκής οικογένειας. Ο κλήρος έχει και αυτός τα δικά του γούστα. Και στο σχολείο του γιού μου στην ΣΤ δημοτικού μια κλήρωση ισοβαθμούντων πρώτων μαθητών οδήγησε σε αιματοχυσία ανάμεσα στο παιδί του προέδρου του Συλλόγου Γονέων και το άλλο παιδί που οι γονείς του δεν ασχολούντο με τα συνδικαλιστικά. Οι κληρώσεις στα σχολεία έχουν δημιουργήσει συχνά πολλές αδικίες καθώς όλοι γνωρίζουν ότι στον κλήρο είναι κάποιο κατεστημένο που επιβάλλεται. Το δίχως άλλο κανένας αλβανός ή μουσουλμάνος μαθητής δεν θα έπαιρνε τη σημαία από την κλήρωση, το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ισως λοιπόν σκοπός του μαθητικού τζόγου είναι η αποφυγή στην αριστεία των “ξένων” των “άλλων” και η κατάληξη με ασφάλεια στους ημέτερους. Διότι ως γνωστόν ο βαθμός, αν και ενέχει σημαντικό ποσοστό τύχης ή και “γλειψίματος”, είναι απόδειξη αριστείας χωρίς διάκριση ταξική, χρώματος, ή καταγωγής.

Αυτό λοιπόν λύπησε τόσο το ΣΥΡΙΖΑ?