Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Κατατέθηκε στη Βουλή ο Νέος Κώδικας Δικηγόρων.

Ο Κώδικας των Δικηγόρων που ισχύει μέχρι σήμερα και περιλαμβάνει 250 άρθρα, τέθηκε σε εφαρμογή το 1954. Έκτοτε έχει δεχθεί πολλές τροποποιήσεις και έχουν συσταθεί την τελευταία 20ετία δεκάδες επιτροπές αναμόρφωσής του, χωρίς όμως ποτέ να έχει παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο κείμενο νέου Δικηγορικού Κώδικα και πολύ περισσότερο δεν έχει φτάσει ποτέ στην Βουλή.

Τα τελευταία δύο χρόνια εντατικοποιήθηκαν οι προσπάθειες για την ολοκλήρωση του νέου Κώδικα Δικηγόρων και σήμερα είναι στα χέρια του υπουργού Δικαιοσύνης Χαρ. Αθανασίου ένας ολοκληρωμένος νέος Κώδικας, ο οποίος του είχε παραδοθεί σε τελικό στάδιο από τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης Αντ. Ρουπακιώτη.

Με τις προωθούμενες ρυθμίσεις ανάμεσα σε άλλα καταργείται η ελάχιστη αμοιβή. Οπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην αιτιολογική έκθεση, «δεν υπάρχουν όρια αμοιβής είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω…». Επίσης, αλλάζει ο τρόπος παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών. Να σημειωθεί ότι με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου το υπουργείο απελευθερώνει στην ουσία τις δικηγορικές υπηρεσίες. Οπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση στη χώρα μας το επάγγελμα του δικηγόρου «δεν είναι κλειστό» επικαλούμενη το μεγάλο αριθμό των δικηγόρων. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι «υφίσταται ανάγκη να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των δικηγόρων μετά τις σημαντικές κοινωνικοοικονομικές μεταβολές». Και σημειώνεται ότι «έχει αυξηθεί ο αριθμός των δικηγόρων που ασχολείται αποκλειστικά με τη συμβουλευτική δικηγορία είτε ενταγμένοι εσωτερικά σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς…».

Μεταξύ των νέων ρυθμίσεων του υπό αναθεώρηση Κώδικα Δικηγόρων είναι η δυνατότητα ίδρυσης δικηγορικών εταιρειών ανά την επικράτεια και στο εξωτερικό, η δυνατότητα διαφήμισης των δικηγορικών γραφείων, ενώ αλλάζει ο τρόπος παρακράτησης των ασφαλιστικών εισφορών των δικηγόρων.

Ως προς τις αμοιβές, προβλέπεται ότι θα καθορίζονται ελεύθερα μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και μόνο εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία, προβλέπονται κατώτατα όρια αμοιβών.

Επιπλέον, για τους έμμισθους δικηγόρους προβλέπεται ότι στον ιδιωτικό τομέα η αμοιβή τους καθορίζεται, έπειτα από συμφωνία με τον εργοδότη, ενώ στο δημόσιο τομέα με απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.
Επιπλέον, με τις διατάξεις του νέου Κώδικα προβλέπεται η καθιέρωση πανελλαδικών εξετάσεων για την εγγραφή των ασκούμενων δικηγόρων στους δικηγορικούς συλλόγους, καταργούνται τα παραταξιακά ψηφοδέλτια για την εκλογή των διοικήσεων των συλλόγων, προβλέπεται πενταετής θητεία των διοικητικών συμβουλίων, ενώ ο προεδρεύων δεν θα επιτρέπεται να επανεκλεγεί για τρίτη φορά.

Επίσης, διευρύνεται αισθητά ο κύκλος των υπηρεσιών όπου οι απόφοιτοι των νομικών σχολών μπορούν να ασκήσουν δικηγορία.

Τέλος, αλλάζει ο τρόπος συγκρότησης των πειθαρχικών συμβουλίων, τα οποία θα αποτελούνται από δικηγόρους με τουλάχιστον 15ετή προϋπηρεσία, οι οποίοι θα επιλέγονται με κλήρωση.