ΟΧΙ

ΟΧΙ

Όσο τα παιδιά πεθαίνουν στη θάλασσα έτσι ότι θεσμούς και αν έστησαν οι προηγούμενες γενιές χτίζοντας κάτι σαν τη ενωμένη ευρώπη, ότι και αν προσπάθησαν, στράφι πήγε.
Η φωτογραφία αυτή μαζί με μια σειρά άλλες που μοιάζει να είναι αληθινές αλλά πιά κανείς δεν ξέρει αποδεικνύει το μέγεθος του σφάλματος.