ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΠΑΛΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗ

Έντονη ανησυχία τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχει παρατηρηθεί όσον αφορά στις πρόσφατες τροποποιήσεις που έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας και οι οποίες κρίνονται ότι καταπνίγουν την δημοκρατία και θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία προασπίζουν οι προαναφερθέντες διεθνείς οργανισμοί, μέλος των οποίων αποτελεί η κεντροευρωπαϊκή χώρα. Ειδικότερα, από τις πιο ανησυχητικές αναθεωρήσεις αφορά στην δικαιοδοσία του Ουγγρικού Συνταγματικού Δικαστηρίου η οποία περιορίζεται μόνο στην κρίση επί του παραδεκτού ενός νομοσχεδίου. Με άλλα λόγια, το Συνταγματικό Δικαστήριο δεν έχει αρμοδιότητα να κρίνει την ουσία του νομοσχεδίου, δηλαδή αν αυτός παραβιάζει θεμελιώδη συνταγματικά δικαιώματα. Επίσης, οι αποφάσεις του δικαστηρίου μπορούν να υπόκεινται σε ένδικα μέσα ενώ, επανέρχονται σε ισχύ διατάξεις που είχαν ακυρωθεί παλαιότερα από το Συνταγματικό Δικαστήριο(πριν δηλαδή την ημερομηνία κατά την οποία ψηφίστηκε το νέο Σύνταγμα της χώρας, το έτος 2012), με αποτέλεσμα να προσβάλλεται με αυτόν τον τρόπο η θεσμική του ανεξαρτησία στο συνταγματικό σκηνικό και η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη των πολιτών. Επιπροσθέτως, εισάγονται αλλαγές που αφορούν στον ορισμό της οικογένειας, όπου άγαμα ζευγάρια με τέκνα δεν θα λογίζονται πλέον ως οικογένεια, γεγονός που οδηγεί στην απομείωση της συνταγματική τους προστασίας, ενώ αποφασίστηκε η απομάκρυνση των αστέγων από τους δημόσιους χώρους και η επιβολή ποινών φυλάκισης σε αυτούς, η άσκηση ελέγχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι πολιτικές διαφημίσεις σε προεκλογικές περιόδους στην κρατική τηλεόραση.
Οι τροποποιητικές διατάξεις του Συντάγματος, οι οποίες εγκρίθηκαν από το ουγγρικό Κοινοβούλιο «εγείρουν ανησυχίες όσον αφορά την αρχή της προεξάρχουσας θέσης του δικαίου, του δικαίου της ΕΕ και των κανόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης», διαμήνυσαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιορν Γιάγκλαντ σε κοινή τους ανακοίνωση.
Είναι προφανές ότι οι φιλελεύθεροι Ευρωπαίοι δεν χαιρέτησαν τις προαναφερθείσες αναθεωρήσεις οι οποίες βάλλουν κατά της δημοκρατίας και παραβιάζουν άρθρα της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, και ειδικότερα το βασικό άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες. Οι αξίες αυτές είναι κοινές στα κράτη μέλη εντός κοινωνίας που χαρακτηρίζεται από τον πλουραλισμό, την απαγόρευση των διακρίσεων, την ανοχή, τη δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών»
Παρόλα αυτά, το ευρωπαϊκό δίκαιο διαθέτοντας μηχανισμούς που διασφαλίζουν υπέρτατες ευρωπαϊκές αξίες, όπως η ελευθερία της έκφρασης και η δημοκρατία, δύναται να σώσει την πρώην κουμουνιστική χώρα από το βάλτο της παλινδρόμησης. Η προσφυγή κατά παράβασης του 258 της ΣΛΕΕ ή ακόμα και η ερμηνεία της Συνθήκης κατόπιν προδικαστικού ερωτήματος, με σκοπό τη συμμόρφωση προς την ερμηνεία που θα δώσει το Δικαστήριο της ΕΕ, θα οδηγήσουν αργά ή γρήγορα την Ουγγαρία στην κατάργηση ή την επαναδιατύπωση των νομοθετικών αλλαγών.
Μπορεί στη Χώρα μας να μην διαθέτουμε Συνταγματικό Δικαστήριο και να εικάζουμε ότι η θέσπιση του να είναι το αντίδοτο για την μνημονιακή δημοκρατία της εποχής, ωστόσο κάθε προσπάθεια αναθεώρησης του Καταστατικού μας Χάρτη, αλλά και βασικής νομοθεσίας που άπτεται της προστασίας ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνει χώρα με κατευθυντήρια γραμμή την προάσπιση της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης και όχι στην περιστολή των τριών εξουσιών, με σκοπό να παραμείνει η εκάστοτε πολιτική εξουσία στο απυρόβλητο.