οταν κερδίζεις χάνοντας

οταν κερδίζεις χάνοντας

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκαν προ καιρού η προσφυγή που έχουν καταθέσει τέσσερις δικαστικές Ενώσεις και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) και οικονομικών συμφερόντων, ως προς το σκέλος που αφορά την δήλωση των φυλασσομένων τιμαλφή, μετρητών, κ.λπ. σε θυρίδες ή εκτός Τραπεζών.

Οι τέσσερις Ενώσεις στρέφονταν κατά ορισμένων διατάξεων της από 24.11.2015 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δ. Παπαγγελόπουλου και του υπουργού Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου, που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης πόθεν έσχες και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων.

Οι Ενώσεις ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος που αναφέρει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης ότι: α) δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός των Τραπεζών μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ), τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ και β)δηλώνονται τα στοιχεία των οικείων συγγενών (ενήλικων και θετών τέκνων, αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων, εγγονών, κ.ά., την στιγμή που ο νόμος έχει καταργήσει την υποχρέωση αυτή.

Παράλληλα, μεταξύ των άλλων, υποστήριζαν ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και την συνταγματική αρχή της αναλογικότητας.

Η εισηγήτρια της υπόθεσης Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, κατά την συζήτηση της υπόθεσης στην Ολομέλεια (πρόεδρος ο Ν. Σακελλαρίου) ανέφερε ότι πλέον των ισχυρισμών που επικαλούνται οι δικαστικές Ενώσεις, επιπρόσθετα το ΣτΕ αυτεπάγγελτα θα εξετάσει (καθώς οι Ενώσεις δεν επικαλεστήκαν) εάν η επίμαχη υπουργική απόφαση είναι σύμφωνη με «την συνταγματική αρχή της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών και την αρχή της οργανωτικής διάκρισης των λειτουργιών», κατά το σκέλος εκείνο που «ο έλεγχος των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργικών» ανατίθεται με διάταξη νόμου «σε επιτροπή η οποία δεν ανατάσσεται στην δικαστική λειτουργία και στην οποία συμμετέχει μειοψηφικός αριθμός δικαστικών λειτουργών» όπως μας είχε πληροφορήσει η Ιωάννα Μάνδρου στην Καθημερινή.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η είδηση από γνωστό δημοσιογράφο του δικαστικού ρεπορτάζ ότι απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσεως των τεσσάρων δικαστικών ενώσεων για τις δηλώσεις πόθεν έσχες. Θεωρήθηκε μάλιστα ως υπέρμετρος ζήλος η δίκη αυτή των δικαστικών ενώσεων. Για την ιστορία αναπαράγουμε την είδηση όπως δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Θέμα

Απορρίφθηκε από το ΣτΕ η προσφυγή τεσσάρων δικαστικών Ενώσεων για τις δηλώσεις πόθεν έσχες

 

Οι Ενώσεις στρεφόντουσαν κατά ορισμένων διατάξεων της από 24.11.2015 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου

Θόρυβο χωρίς λόγο από υπερβάλλοντα ζήλο, όπως διαφαίνεται, προκάλεσαν οι τέσσερις δικαστικές Ενώσεις κατά ορισμένων σημείων της υπουργικής απόφασης που καθορίζει το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες δικαστών και εισαγγελέων, καθώς η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας ομόφωνα απέρριψε ως αβάσιμη την προσφυγή τους.

Οι τέσσερις δικαστικές Ενώσεις είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο και ζητούσαν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η υπουργική απόφαση που καθορίζει το περιεχόμενο των δηλώσεων πόθεν έσχες (περιουσιακής κατάστασης) και οικονομικών συμφερόντων, ως προς το σκέλος που αφορά την δήλωση των φυλασσομένων τιμαλφών, μετρητών, κ.λπ. σε θυρίδες ή εκτός Τραπεζών.

Οι Ενώσεις στρεφόντουσαν κατά ορισμένων διατάξεων της από 24.11.2015 απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης πόθεν έσχες και της δήλωσης οικονομικών συμφερόντων. Αναλυτικότερα, οι Ενώσεις ζητούσαν να ακυρωθεί η επίμαχη υπουργική απόφαση ως προς το σκέλος εκείνο που αναφέρει στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης ότι:

1)δηλώνονται τα φυλασσόμενα εκτός των Τραπεζών μετρητά (πάνω από 15.000 ευρώ), τιμαλφή, πολύτιμα είδη και μέταλλα, πολύτιμοι λίθοι συνολικής αξίας πάνω από 30.000 ευρώ και
2)δηλώνονται τα στοιχεία των οικείων συγγενών (ενήλικων και θετών τέκνων, αδελφών, παππούδων και γιαγιάδων, εγγονών, κ.ά.), την στιγμή που ο νόμος έχει καταργήσει την υποχρέωση αυτή.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος ο Νικόλαος Σακελλαρίου και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου) με την υπ΄ αριθμ. 1468/2016 απόφασή της, έκρινε ότι η υπουργική απόφαση που ζητούν την ακύρωσή της ως αντισυνταγματική και παράνομη, «δεν έχει έδαφος εφαρμογής στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς».

Το ότι δεν καταλαμβάνει στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, προκύπτει και από το υπόμνημα που κατέθεσαν οι αρμόδιοι υπουργοί, στο οποίο σημειώνουν ότι δεν αφορά η επίμαχη απόφασή τους το δικαστικό και εισαγγελικό σώμα.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει: 1) Ένωση Δικαστικών Λειτουργών Συμβουλίου της Επικρατείας, 2)Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 3) Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και 4)Ένωση Διοικητικών Δικαστών.

Η δική μας εκτίμηση είναι διαφορετική.
Παρότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικό να απορριφθεί από το δικαστήριο ένα ένδικο βοήθημα που άσκησαν δικαστές και θα απαντούσε στις διαμαρτυρίες που τόσο συχνά ακούγονται για τα μισθολογικά τους ότι Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει, στην περίπτωσή μας τα πράγματα είναι και πάλι υπέρ των αιτούντων ενώσεων.
Η απόφαση με τον τρόπο που εκδόθηκε ξεκαθάρισε ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά τους δικαστές τωνάνω ενώσεων καθώς δεν τους καταλαμβάνει όπως προκύπτει από το υπομνημα των αρμόδιων υπουργών.
Η απόρριψη της προσφυγής έγινε χωρίς το δικαστήριο να εισέλθει στην ουσία του θέματος, καθώς κρίθηκε ότι οι προσβαλλόμενες διατάξεις δεν αφορούν τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς.
Το γεγονός ότι οι δικαστές και εισαγγελείς δεν υπάγονται στις διατάξεις για δήλωση στο πόθεν έσχες, μετρητών, τιμαλφών και θυρίδων, όπως σημειώνεται στην απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ, πέραν των άλλων διευκρινίστηκε και από το υπόμνημα που κατέθεσαν οι αρμόδιοι υπουργοί ( Δημ. Παπαγγελόπουλος και Ευ. Τσακαλώτος.
Στα υπομνήματα αυτά ξεκαθαρίζεται ‘οτι δεν αφορούν οι εν λόγω ρυθμίσεις τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τους για πόθεν έσχες.
Ετσι αν και η αίτηση ακυρώσες απορρίφθηκε η δίκη αποτελεί πανηγυρική νίκη των αιτούντων καθώς απαλλάσσονται με βεβαιότητα από τη σχετική υποχρέωση.
Είναι όμως σύνηθες να συμβαίνει έτσι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συχνά μία αίτηση ακυρώσεως που απορρίπτεται συνιστά σπουδαία νίκη για τον αιτούντα. Θα μπορούσα να αναφέρω κάποιες τέτοιες υποθέσεις που αφορούν πχ στην μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων στο ΤΑΙΠΕΔ που απορρίφθηκαν μεν αλλά με σκεπτικό ότι τα μεταβιβαζόμενα κατά το νόμο δικαιώματα χωρίς βάρη δεν συμπεριλαμβάνουν και απαιτήσεις τρίτων. Ετσι οι τρίτοι εκτέλεσαν τις απαιτήσεις τους παρά τη ρητή αναφορά στο νόμο. Και άλλες τέτοιες υποθέσεις θα μπορούσε να σκεφθεί κανείς.
Θα επισήμαινα μάλιστα ότι τούτο συχνά συμβαίνει και με άλλες δίκες όταν έχεις την υπομονή να επιμένεις στο ζητούμενο έστω και αν για την ανάγκη της νίκης χάσεις τον πύργο, μερικούς στρατιώτες ή ίσως και τη βασίλισσα. Η δίκη αυτή συνεπώς αποτελεί περίτρανη νίκη των δικαστικών ενώσεων κατά του καθού Δημοσίου την οποία μάλιστα ως φαίνεται τους “χάρισε” με τη σχετική δήλωση που κατέθεσε με υπόμνημα.