Ολίγα για τον αντιρατσιστικό νόμο!

Ολίγα για τον αντιρατσιστικό νόμο!

Αρχικά όσα ξέρουμε για το κείμενό του εδώ !
Στη συνέχεια ένα μικρό σχόλιο για τον τίτλο που θυμίζει τις ρυθμίσεις για την αποτελεσματική δικαστική προστασία λες και είναι νοητή ή συνταγματική η μη αποτελεσματική : η νομοθεσία δεν μπορεί παρά να είναι αντίθετη στο ρατσισμό έστω και χωρίς το νέο νόμο.
Μετά ένα σχόλιο για τους συντάκτες εγχειριδίων συνταγματικού δικαίου: η νομοθετική διαδικασία πρέπει να αλλάξει πιά τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τον τύπο της! Αλλά είναι και αυτό που βλέπουμε νομοθετική διαδικασία?
Τέλος ένα μικρό σχόλιο για τις σχέσεις της ΓΓ της Κυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργού: το δίχως άλλο ο Υπουργός έχει πάει στην πρώτη δημοτικού και τούτο δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο δημοσίου διαλόγου.
Θα επανέλθουμε!