Οι συνέπειες της απαγόρευσης του καπνίσματος

Οι συνέπειες της απαγόρευσης του καπνίσματος

 Η απαγόρευση του καπνίσματος , μπορεί να προκαλέσει μεταξύ άλλων τη δικαστική μείωση των ενοικίων στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως έχουν δεχτεί πρόσφατα δικαστικές αποφάσεις.

Τα μέτρα απαγόρευσης του καπνίσματος στα καταστήματα αυτά θεωρείται έκτακτη και απρόβλεπτη επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών , που δεν μπορούσε να προβλεφθεί κατά τη σύναψη των σχετικών μισθωτηρίων. Οπότε , προστίθενται στους λόγους μείωσης των ενοικίων , αφού οδηγούν σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, σε πτώση της αγοραστικής κίνησης των καταστημάτων. Η νομολογία αυτή, αν επεκταθεί σε λοιπές απαγορεύσεις ενδέχεται να οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη μείωση των ενοικίων καθιστώντας τον έλληνα μικροιδιοκτήτη θύμα του κοινοτικού ενδιαφέροντος για την υγεία μας.

Πρωτοδικεία της χώρας έχουν κάνει δεκτές αγωγές ενοικιαστών για μείωση των ενοικίων σε τέτοια καταστήματα ακόμη και σε ποσοστό 30% κρίνοντας ότι πέρα από το πρόβλημα της δεδομένης οικονομικής κρίσης, στη μεγάλη πτώση της αγοραστικής κίνησης και της κατανάλωσης ειδών έχει συμβάλει και η απαγόρευση του καπνίσματος.