Οι νέοι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων!

Οι νέοι πρόεδροι των ανωτάτων δικαστηρίων!

Ποιοι είναι οι προαχθέντες στην κορυφή της Δικαιοσύνης

Μιχαήλ Θεοχαρίδης του Γεωργίου (πρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1947. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διορίστηκε δόκιμος ειρηνοδίκης Δ’ Τάξης Σαππών στις 28.7.1973, πάρεδρος Πρωτοδικείου Έβρου στις 19.7.1974 και πρωτοδίκης Ροδόπης στις 13.1.1976. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 21.12.1989, στον βαθμό του εφέτη στις 3.2.1993, στον βαθμό του προέδρου Εφετών στις 5.8.2004, αρεοπαγίτης τοποθετήθηκε στις 28.8.2006 και αντιπροέδρος του Αρείου Πάγου στις 8.7.2010.

Σωτήρης Ρίζος του Αλέξανδρου (πρόεδρος ΣτΕ): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1971). Τα έτη 1980 και 1981 πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Έχει δημοσιεύσει μελέτες Συνταγματικού Δικαίου και Δικαίου του Περιβάλλοντος και της Πολεοδομίας. Ομιλεί τη γερμανική γλώσσα. Διορίστηκε στο ΣτΕ κατόπιν διαγωνισμού, ως εισηγητής στις 26.3.1975. Προήχθη στον βαθμό του πρωτοδίκη στις 9.5.1977, στον βαθμό του παρέδρου του ΣτΕ στις 21.9. 1981, σε εκείνον του συμβούλου του ΣτΕ στις 20.1.1992 και τοποθετήθηκε αντιπροέδρος του ΣτΕ στις 7.7.2005 .

Ευτέρπη Κουτζαμάνη του Κλεάνθη (εισαγγελέας Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στη Λέσβο το 1949. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διορίστηκε έμμισθος πάρεδρος Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών στις 7.10.1975 και αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Δράμας στις 4.8.1978. Προήχθη στον βαθμό του εισαγγελέα Πρωτοδικών στις 8.3.1985, στον βαθμό του αντεισαγγελέα Εφετών την 1η.9.1995, τοποθετήθηκε εισαγγελέας Εφετών την 1η.8.2003 και επελέγη στον βαθμό του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 28.8.2006.

Νικόλαος Ρόζος του Βασιλείου (αντιπρόεδρος ΣτΕ): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1971). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, απ’ όπου έλαβε μεταπτυχιακούς τίτλους στο Δημόσιο Δίκαιο (1972) και στην Ιστορία του Δικαίου και των Κοινωνικών Θεσμών (1973). Διορίστηκε στο ΣτΕ, κατόπιν διαγωνισμού, ως Εισηγητής στις 3.8.1978. Προήχθη στον βαθμό του πρωτοδίκη στις 7.10.1980, σε εκείνο του παρέδρου του ΣτΕ στις 14.9.1983 και σύμβουλος του ΣτΕ έγινε την 1η.9.1996. Δίδαξε στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Μέλος και πρόεδρος των Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την Κωδικοποίησης της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και του Νόμου Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ευάγγελος Νταής του Δημητρίου (αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Πτυχιούχος Νομικής – Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Ομιλεί την αγγλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα. Διορίστηκε έμμισθος πάρεδρος Πρωτοδικείου Αθηνών στις 3.9.1983, πρωτοδίκης Αθηνών στις 16.2.1985 και πάρεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 14.1.1995. Προήχθη στον βαθμό του συμβούλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 31.7.2003.

Ιωάννης Σίδερης του Δημητρίου (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στα Χανιά το 1948. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική και γερμανική γλώσσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29.4.1975 και πρωτοδίκης Ηρακλείου στις 20.6.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 25.10.1990, στον βαθμό του εφέτη στις 17.5.1994, πρόεδρος Εφετών έγινε στις 16.8.2005 και αρεοπαγίτης τοποθετήθηκε στις 27.7.2007.

Δήμητρα Παπαντωνοπούλου του Ιωάννη (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1950. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29.4.1975 και πρωτοδίκης Κυπαρισσίας στις 15.10.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 23.11.1990, στον βαθμό του εφέτη την 1η.9.1994, σε εκείνον του προέδρου Εφετών στις 16.8.2005 και αρεοπαγίτης τοποθετήθηκε στις 27.7.2007.

Νικόλαος Λεοντής του Αριστείδη (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1949. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί τη γερμανική γλώσσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Αθηνών στις 29.4.1975 και πρωτοδίκης Χαλκιδικής στις 15.10.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 23.11.1990, εφέτης έγινε την 1η.9.1994, πρόεδρος Εφετών στις 16.8.2005 και αρεοπαγίτης τοποθετήθηκε στις 27.7.2007.

Αντώνιος Αθηναίος του Ανδρέα (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1947. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης στις 7.10.1975 και πρωτοδίκης Έδεσσας στις 19.12.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 21.11.1991, στον βαθμό του εφέτη στις 11.3.1995, πρόεδρος Εφετών έγινε στις 16.8.2005 και αρεοπαγίτης στις 9.1.2008.

Γρηγόριος Κουτσόπουλος του Χρήστου (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στην Κάτω Φιγαλία Ηλείας το 1947. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Αθηνών στις 7.10.1975 και πρωτοδίκης Ρόδου στις 19.12.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 21.11.1991, στον βαθμό του εφέτη στις 19.3.1995, σε εκείνον του προέδρου Εφετών στις 16.8.2005 και επελέγη αρεοπαγίτης την 1η.5.2008.

Σπυρίδων Μιτσιάλης του Χριστόδουλου (αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου): Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1948. Πτυχιούχος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Διορίστηκε πάρεδρος Πρωτοδικείου Πειραιώς στις 7.10.1975 και πρωτοδίκης Καστοριάς στις 19.12.1977. Προήχθη στον βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών στις 21.11.1991, σε εκείνον του εφέτη στις 15.4.1995, εξελέγη πρόεδρος Εφετών στις 22.3.2006 και τοποθετήθηκε αρεοπαγίτης την 1η.5.2008.

ευχόμαστε σε όλους θερμά συγχαρητήρια!