οι ευθύνες των ανθρώπων και τα ζώα συντροφιάς

οι ευθύνες των ανθρώπων και τα ζώα συντροφιάς

Ο χρόνος που πέρασε ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς. Εξίσου τραγική ήταν η τύχη ανθρώπινων όντων από την κακή διατήρηση ζώων συντροφιάς με κίνδυνο μικρών παιδιών.

ευχόμαστε ολόψυχα στο μέλλον να ωριμάσουν οι αντιλήψεις για τα ζώα συντροφιάς και οι κάτοχοί τους να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους όπως αρμόζει στους ανθρώπους.