οι επικίνδυνες μέρες

οι επικίνδυνες μέρες

άγνωστες οι βουλές των θεσμικών της δημιουργών. Μοραλιστικές μάλλος και θρησκόληπτες.
ύποπτη η καλωσύνη.
Ορος που δύσκολα αναζητείται στο δίκαιο. Ψάξτε στη νόμος και αλλού. Η νομολογία δεν την αφορά. ούτε η νομοθεσία. Ούτε φυσικά οι νομικοί.
Για μας τους νομικούς η καλωσύνη είναι επικίνδυνη στιγμή. Λίγες διατάξεις ελέους στο ποινικό δίκαιο, στην επιμέτρηση και τέλος.
Τα λοιπά τα αναλαμβάνει ο θεός εκάστου.