Οι αμοιβές των δικηγόρων

Οι αμοιβές των δικηγόρων

Ο πρόεδρος ΔΣΑ, διατυπώνοντας ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα και τα κίνητρα για την έκδοση της υπουργικής εγκυκλίου, υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος επιχειρεί να αναιρέσει την πρόσφατα ψηφισθείσα διάταξη του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/13) που προβλέπει την ελεύθερη διαμόρφωση της αμοιβής των έμμισθων δικηγόρων του ιδιωτικού τομέα, που έχει όμως ως «πλαφόν» τα κατώτερα όρια των νόμιμων αποδοχών υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Σε σχετική επιστολή προς τον Χ. Αθανασίου, ο Β. Αλεξανδρής κάνει λόγο για σπουδή του υπουργείου Δικαιοσύνης να ασχοληθεί χωρίς καμία αφορμή με τις αμοιβές των έμμισθων στον ιδιωτικό τομέα, ευτελίζοντας ακόμα περισσότερο τον έμμισθο δικηγόρο και αλλοιώνοντας το περιεχόμενο του ν. 4194/13 που το ίδιο εισηγήθηκε με τροπολογία.