Ξέπλυμα 2: οι υπεράκτιες Καρατζαφέρη

Ξέπλυμα 2: οι υπεράκτιες Καρατζαφέρη

Ξέπλυμα 2: οι υπεράκτιες Καρατζαφέρη
Επιβαρυντικό για τον αρχηγό του ΛΑΟΣ Γιώργο Καρατζαφέρη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα των ορκωτών λογιστών της Βουλής.
Παρότι νωρίς για βεβαιότητες παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Τύπος έχει εξοικειωθεί πλέον με το “λόγο” του ξεπλύματος και την έννοια του “πόθεν έσχες”.

Ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α’309/31.12.2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει πήρε πάνω από 10 έτη να χωνευθεί καλά αλλά σιγά σιγά προφέρει την πλούσια συγκομηδή του.

Η εταιρεία Catalina International που δέχθηκε τα τρία επίμαχα εμβάσματα ύψους 1,65 εκατ. ευρώ από την εταιρεία εξοπλιστικών Κεστρέλ φαίνεται ότι ιδρύθηκε το 1992.
Τον Νοέμβριο του 2007 εμφανίζονται σε λογαριασμό της δύο εμβάσματα από την εταιρεία Premium Properties (της οποίας πραγματικός δικαιούχους είναι ο Αλέξανδρος Τσάτσος ιδιοκτήτης της Κεστρέλ) συνολικού ποσού 1.5 εκατ. ευρώ (ως εξόφληση μέρους του φερομένου δανείου).
Τον Αύγουστο του 2008 εμφανίζεται ένα ακόμα έμβασμα 150.000 ευρώ από την εταιρεία MALWERN προς την Catalina Ιnternational με πραγματικούς και ισότιμους δικαιούχους τον Γ. Καρατζαφέρη κατά 50% και τον γιο του Ιωάννη Καρατζαφέρη κατά 50%.
Και αυτό το ποσό σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές εγγράφεται ως αποπληρωμή προσωπικού δανείου που είχε πάρει η εταιρεία του Τσάτσου.
Σημειώνεται όμως ότι από τα έγγραφα στοιχεία που προσκομίστηκαν η Catalina Int LTD δεν φαίνεται να έχει εκταμιεύσει αντίστοιχο ποσό στην εταιρεία του Τσάτσου. Συνεπώς, λένε οι λογιστές, δεν προκύπτει η πραγματική αιτία μεταβίβασης του ποσού του 1.650.000 ευρώ από την Premium Properties.
Τα στοιχεία για την Catalina
Η Catalina σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 92 με έδρα τα νησιά Turks and Caicos και πραγματικούς ισότιμους δικαιούχους Γ. και Ι. Καρατζαφέρη.
Στις 21 Σεπτεμβρίου του 2009 σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας RBC η αξία του πορτφόλιο της υπεράκτιας ανερχόταν σε 6.600.000 δολάρια, ενώ σε έγγραφο αξιολόγησης του πελάτη από την τράπεζα η ακίνητη περιουσία του υπολογιζόταν σε 20.000.000 ευρώ.
Αναλυτικά αναφέρονται δύο ακίνητα στο Παλιό Φάληρο, επιχειρηματικά ακίνητα στην Καλλιθέα, θερινή κατοικία στο Λαγονήσι η αξία της οποίας υπολογίζεται από την τράπεζα στα 6.000.000 ευρώ και διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων στις Βρυξέλλες, που αποκτήθηκε το 1999.
Η Catalina μετονομάστηκε σε Sunlight Delight LTD και τον Ιανουάριο του 2010 ορίστηκε εγγεγραμμένος μέτοχος η Παναγιώτα Βασιλάκη αδελφή του Γ. Καρατζαφέρη.
Στις 16 Φεβρουαρίου του 2010 με εντολή του Καρατζαφέρη μεταφέρονται τα υπόλοιπα της εταιρείας στο όνομα του εμπιστεύματος The Ferisca Trust και τον Απρίλη του 10 οι λογαριασμοί της RBC έκλεισαν.
Επίσης σύμφωνα με τους λογιστές ο Γ. Καρατζαφέρης είχε και την υπεράκτια Homeric GT με έδρα τα νησιά Turks and Caicos, που ιδρύθηκε στις 28/10/1983 και μετονομάστηκε σε Homeric TCI.
Από τον έλεγχο των λογιστών διαπιστώθηκε ότι δηλώθηκε η συμμετοχή του στην Cartalina στις δηλώσεις πόθεν έσχες στις 16/1/1994 28/4/1994 και 30/4/1996. Επισημαίνουν ότι δεν αναφέρεται ποσοστό συμμετοχής και τίμημα. Στις μεταγενέστερες δηλώσεις πάντως δεν αναφέρεται συμμετοχή στην εταιρεία Catalina LTD και η υπεράκτια Homeric δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης του Καρατζαφέρη.
Την έκθεση των λογιστών υπογράφουν τέσσερις λογιστές και θα τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής την Τετάρτη στις 18.00 προκειμένου να αποφασιστεί η απάντηση που θα δοθεί στον εισαγγελέα κ. Π. Μπρακουμάτσο για το αν ασκηθεί δίωξη εναντίον του.

Για την ιστορία ο νόμος για το πόθεν έσχες ορίζει ότι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι:

Υπόχρεοι σε δήλωση

1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης, των συζύγων τους και των
ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ. Οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και οι υφυπουργοί

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

ε. Οσοι διαχειρίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ
146 Α), τα οικονομικά των πολιτικών κομμάτων.

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων και της Βουλής, ο γενικός
γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, οι γενικοί γραμματείς περιφερειών,
καθώς και οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι μετακλητοί
υπάλληλοι, οι οποίοι διορίζονται με πράξη μονομελούς ή συλλογικού
κυβερνητικού οργάνου.

ζ.«οι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων, οι γενικοί
γραμματείς αποκεντρωμένης διοίκησης, καθώς και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της
περιφέρειας».

*** Το στοιχείο ζ΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9 Ν.4065/2012,
ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

η. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών,
καθώς και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων
δημοσίου δικαίου, των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω
Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, κοινοτήτων και δήμων και κοινοτήτων.

θ. Οι πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι γενικοί
διευθυντές νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων,
δημοσίων οργανισμών, καθώς και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, τη
διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή
ως μέτοχος.

ι. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων διαγωνισμών για τις προμήθειες των κρατικών υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων και των προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, των νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που
ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, των δημόσιων επιχειρήσεων και
των δημόσιων οργανισμών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) ευρώ, καθώς επίσης οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές
της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών και οι κατέχοντες αντίστοιχες
θέσεις στο Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού
δικαίου, στις δημόσιες επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς. Την ίδια
υποχρέωση υπέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών διενέργειας και
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών, στους ανωτέρω
φορείς και υπό τον ίδιο περιορισμό ποσού, καθώς και οι πρόεδροι και τα μέλη
των επιτροπών διαγωνισμού και εισηγήσεων ανάθεσης έργων των φορέων, οι
οποίοι διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α) και του π.δ.
609/1985 (ΦΕΚ 223 Α), εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις
τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

“ια. Οι δικαστικοί και οι εισαγγελικοί λειτουργοί, καθώς επίσης τα μέλη του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.”

*** Η περ.ια΄αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.1 Ν.3849/2010,
ΦΕΚ Α 80/26.5.2010.

ιβ. Οι πρόεδροι, οι διοικητές, οι υποδιοικητές και οι γενικοί διευθυντές
πιστωτικών ιδρυμάτων.

ιγ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες κατέχουν άδεια
λειτουργίας τηλεοπτικών σταθμών, ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορφής
συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς και λειτουργίας ραδιοφωνικών
σταθμών.

ιδ. Οι μέτοχοι και εταίροι κάθε μορφής εταιρειών, οι οποίες εκδίδουν
ημερήσια ή περιοδικά έντυπα πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας.

ιε. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων συντακτών, καθώς και όσοι
παρέχουν δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή σε
ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση εργασίας ή έργου.

«Οι ιατροί Διευθυντές και Συντονιστές Διευθυντές που υπηρετούν στα
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ..» «…. καθώς και σε πανεπιστημιακές κλινικές.»

*** Οι λέξεις «…. καθώς και σε πανεπιστημιακές κλινικές.» προστέθηκαν στο τέλος
του στοιχείου ιε` με το άρθρο 9 Ν.4065/2012, ΦΕΚ Α 77/9.4.2012.

*** Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 προστέθηκε με την παρ.1 άρθρου 33
Ν.3868/2010,ΦΕΚ Α 129/3.8.2010. Με την παρ.2 του αυτού άρθρου
και νόμου ορίζεται ότι:
“2. Οι υπόχρεοι της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλουν, κατά πρώτον, δήλωση
περιουσιακής κατάστασης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη θέση του παρόντος
σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ν.
3213/2003, όπως ισχύει”.

«ιστ. Οι ιατροί Διευθυντές που υπηρετούν στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και μεταφέρονται
στον ΕΟΠΥΥ.»

*** Η περίπτωση ιστ΄προστέθηκε με την παρ.10 άρθρου 75 παρ.10 Ν.3996/2011,
ΦΕΚ Α 170/5.8.2011,σύμφωνα με την οποία:
“Κατά την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, οι ανωτέρω υπόχρεοι
υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από τη
θέση του παρόντος άρθρου σε ισχύ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι
2, 3 και 4 του ν. 3213/2003″.

«ιστ`. Τα μέλη και οι προϊστάμενοι υπηρεσιακών μονάδων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.»

*** Η πιο πάνω νέα περίπωση ιστ΄προστέθηκε με την παράγραφο 4 άρθρου 197
Ν.4001/2011,ΦΕΚ Α 179/22.8.2011 και αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 9
Ν.4065/2012, ΦΕΚ Α 77/9.4.2012

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.5α άρθρ.14 Ν.2810/2000,η οποία προστέθηκε
με το άρθρ.6 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,ορίζεται ότι:
“5Α. Οι διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α`) έχουν εφαρμογή και για τον
Πρόεδρο, τα μέλη του Δ.Σ. και τον Γενικό Διευθυντή της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ., καθώς
και για τους Προέδρους και τους Γενικούς Διευθυντές και όπου δεν υπάρχουν
τους Διευθυντές των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων κάθε βαθμού που
έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ.”

«ιζ. Τα μέλη της Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων».

*** Η περίπτωση ιζ΄προστέθηκε με το άρθρο 4 παρ.7 Ν.4233/2014,ΦΕΚ Α 22/29.1.2014.

“2. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε
ενενήντα (90) ημέρες από την ορκωμοσία ή την ανάληψη των καθηκόντων τους ή
την απόκτηση της άδειας ή την έναρξη της επιχείρησης ή του επαγγέλματός
τους.”
Επίσης, η δήλωση αυτή υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας,
της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων
και για τρία (3) χρόνια μετά από την απώλεια ή τη λήξη της, το αργότερο την
30ή Ιουνίου κάθε έτους.

«Ειδικά για το έτος πρώτης εφαρμογής του ν. 4065/2012, η προθεσμία του προηγούμενου
εδαφίου παρεκτείνεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2013.»

*** Το πρώτο εδάφιο της παρ.2 αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.4α
άρθρου 13 Ν.3242/2004,ΦΕΚ Α 102/24.5.2004 και το τελευταίο εδάφιο αυτής
προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν.4161/2013,ΦΕΚ Α 143/14.6.2013.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 της από 28.7.2013 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α 154/28.6.2013,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο Ν.4206/2013,ΦΕΚ Α 246/7.11.2013:
“Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 από
τους υπόχρεους σε δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παραπάνω νόμου, ειδικά για το
οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012) παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2013″.

3. Το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται,κατά περίπτωση, στην Επιτροπή του
άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 Α) ή
“στη Γ` Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν. 3691/2008”,
κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος
συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις
περιπτώσεις α` έως και ε` της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, από τον αρμόδιο
υπουργό, για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ`, θ`, ι, ια`,
από τους γενικούς γραμματείς περιφερειών για τα πρόσωπα των περιπτώσεων ζ
και η`, από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού ιδρύματος
για τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ιβ` και από τον πρόεδρο της
οικείας ένωσης για τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιγ`,ιδ` και
ιε`.

*** Η φράση “στην Επιτροπή της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου”
αντικαταστάθηκε από τη φράση “στη Γ`Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7
του ν. 3691/2008″,ως άνω με το άρθρο 8 παρ.1 Ν.3932/2011,
ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.

4. Αμφισβητήσεις ως προς την ιδιότητα του υπόχρεου στις περιπτώσεις στ`έως
και ιε` της παρ.1 επιλύονται με πράξη “της Γ`Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7
του ν. 3691/2008″ η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από
την υποβολή σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου ή των οργάνων, που είναι
αρμόδια να υποβάλλουν την κατά την προηγούμενη παράγραφο, του παρόντος
άρθρου, κατάσταση υποχρέων.

*** Η φράση “της πενταμελούς Επιτροπής της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος
νόμου”,αντικαταστάθηκε από τη φράση “της Γ`Μονάδας της Αρχής του άρθρου 7
του ν. 3691/2008″,ως άνω, με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.3932/2011,ΦΕΚ Α 49/10.3.2011.